Sedanter bayanlarda aerobik egzersiz programının kan lipitleri ve vücut kompozisyonu üzerindeki etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma; sağlıklı sedanter bayandan oluşan 30 kişilik deney gurubu ve 30 kişilik kontrol gurubu olmak üzere toplam 60 deneğin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunun yaş ortalaması 36,37±5,56 yıl, boy uzunluğu 160,63±5,14 cm ve vücut ağırlığı 68,53±6,42 kg, kontrol grubunun ise 36,81±5,11 yıl, boy uzunluğu 160,35±4,54 cm ve vücut ağırlıkları 60,65±8,35 kg'dı. Araştırmaya katılan bayan denekler haftada 3 gün olmak üzere 8 hafta süreyle antrenman programına katılmıştır. Denekler hedef kalp atım sayısının % 40?60 şiddetinde haftada 3 gün step aerobik egzersizi yapacaklardır. Bütün egzersizler öncesi 8?10 dakika süreyle ısınma ve egzersiz sonrası soğuma uygulanmıştır. Çalışma sonunda, her iki grubunda vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, vücut kitle indeksi, total kolesterol ve LDL kolesterol değerlerinde anlamlı bir azalma tespit edilmiştir (p<.05). Ayrıca 35-40 yaşlarındaki kadınların HDL kolesterol değerlerinde bir artış, trigliserid değerlerinde ise bir azalma olmasına rağmen istatistiksel açıdan farklılığın anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>.05). Sonuç olarak; düzenli ve uzun süreli yapılan aerobik egzersizin orta yaş bayanlarda vücut kompozisyonu ve kan lipid parametrelerinde pozitif etkilere sebep olduğu belirlenmiştir.
This study was conducted by group of healthy sedentary women consisting of 30 persons and 30 persons, including the control group with the participation of a total of 60 subjects. The avarege age of the experimental group was 36.37 ± 5.56 years, 160,63 ± 5.14 cm in height and body weight 68.53 ± 6.42 kg in the control group 36.81 ± 5.11 years, height 160,35 ± 4.54 cm and body weight 60.65 ± 8.35 kg. Female subjects participated in the study, including 3 days a week for 8 weeks participated in the training program. Subjects, % 40-60 of target heart rate exercise intensity step aerobics 3 days a week will do. All exercises are performed for 8-10 minutes before the warm-up and cool-down after exercise At the end of the study, both groups body weight, body fat percentage, body mass index, total cholesterol and LDL cholesterol levels had significantly reduced (p<.05). In addition, women aged 35-40 an increase in HDL cholesterol levels, despite a reduction in triglyceride levels had been measured not to changed statistically(p>.05). As a result, regular and long-term aerobic exercise on body composition and blood lipid parameters in middle-age women were found to cause positive effects.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Body composition, Vücut kompozisyonu, Sedantary, Sedanterler, Blood lipids, Kan lipidleri, Women, Kadınlar, Exercise, Egzersiz, Aerobic power, Aerobik güç

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akbulut, E. (2011). Sedanter bayanlarda aerobik egzersiz programının kan lipitleri ve vücut kompozisyonu üzerindeki etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.