Yüklenici firmaların inşaat projelerinde karşılaştıkları riskler ve risk tutumlarının belirlenmesi amaçlı bir alan çalışması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yüklenici inşaat firmalarının planlama ve risk yönetimi algılamalarının belirlenmesi, eksiklik ve gerekliliklerin anlaşılması, bugünkü durumun fotoğrafının çekilmesi ve bu veriler yardımıyla ileriye yönelik projeksiyonların yapılabilmesi, tedbirlerin alınabilmesi bu çalışmanın ana amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren inşaat firmalarına risk algılama ve tutumlarının değerlendirildiği bir anket uygulanmıştır. Edinilen bulgulara göre firmalarımız geç tamamlanma ve kalite düşüklüğü problemlerini az, maliyet artışı sıkıntısını ise çok sıklıkta yaşamaktadırlar. Tasarım riskleri orta, çevresel riskler düşük, finansal/ekonomik riskler en fazla, politik ve yasal riskler orta ve fazla sıklıkta yaşanmaktadır. Belirsizliklerin ölçülebilir hale getirilmesi, modern planlama tekniklerinin kullanılması ve ciddi sözleşme yönetimi uygulamalarının yapılması gerektiği düşünülmektedir.
The main objectives of this paper are determining planning and risk management detections, understanding shortages and necessities of construction firms and taking the photograph of today’s position in global world. Projection to the future and taking steps either. For these objectives, a questionnaire applied to the construction firms which works inland and abroad. The findings of this work shows that firms lives late complete and low quality problems a few but growing costs. Design risks happens medium, economic and financial risks lives high ratios. For making measurable of suspense, modern planning techniques must be use and frequently check. For the extension of completing time after force mejaure, right and serious contract management activities have to be done. For the quality of construction activities, right and successful systems must be use.

Açıklama

URL: http://sutod.selcuk.edu.tr/sutod/article/view/52

Anahtar Kelimeler

Risk algılaması, Risk tutumu, Belirsizlik, Risk yönetimi, Planlama, Risk detection, Risk attitude, Ambiguity, Risk management, Planning

Kaynak

Selçuk-Teknik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

Künye

Uğur, L. O., Baykan, U. N. (2008). Yüklenici firmaların inşaat projelerinde karşılaştıkları riskler ve risk tutumlarının belirlenmesi amaçlı bir alan çalışması. Selçuk-Teknik Dergisi, 7, (1), 73-85.