Migrenli hastalarda vertigo, gerçek vertigo özelliği taşımayan baş dönmesi ve migrenöz vertigo prevalansı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Gerek migren gerekse vertigo genel popülasyonda sık rastlanan rahatsızlıklardır. Yüksek prevalans değerlerine sahip olmaları nedeniyle arada nedensel bir ilişki olmaksızın önemli oranda bir araya gelmeleri beklenir. Bununla birlikte epidemiyolojik araştırmalar migrenle vertigo ve vertigo özelliği taşımayan baş dönmeleri arasında rastlantısal olmaktan öte bir birlikteliğe işaret etmektedir. Bu çalişma migrenli hastalarda vertigo ve gerçek vertigo özelliği taşımayan baş dönmelerinin kontrol grubuna oranla prevalansını araştırmak ve migrenöz vertigonun yaşam boyu pevalansını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 2004 yılı Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu kriterlerine göre migren tanısı konan 206 hasta cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim düzeyleri benzer olan ve ayda birden daha sık olmamak üzere gerilim tipi baş ağrısı dışında baş ağrısı bulunmayan 218 sağlıklı birey dahil edilmiştir. Hastalar ve kontrol grubunun sosyodemografik verileri kaydedildikten sonra her iki grup vertigo ve vertigo özelliği taşımayan baş dönmesi açısından klinik olarak ve gerektiğinde laboratuvar çalışmaları ile değerlendirilmiştir. Baş ağrısı, vertigo ve vertigo özelliğinde olmayan baş dönmesi özellikleri ayrıntılı olarak sorgulanmıştır. Vertijinöz semptomlar migrenli hastalarda %65.5 kontrol grubunda %30.3 oranında gözlenmiştir (p=0.000). Migrenli grupta vertijinöz migren kriterlerini karşılayan hastaların oranı %30 olarak bulunmuştur. Vertijinöz semptomlar migrenli hastaların büyük bir bölümünde baş ağrısından bağımsız olarak ortaya çıkmış ve auralı migreni olan hastalarda daha sık rastlanmıştır. Bulgular migrenli hastalarda migrenöz vertigo yaşam boyu prevalansının yüksek olduğuna işaret eden önceki çalışma sonuçlarını destekler görünmektedir.
Both migraine and vertigo are common disorders in the general population. Because of the high prevalence rates, an important overlap is expected between the two disorders without a necessary causal relation. However epidemiological research indicate a greater than chance association of migraine with both vertigo and dizziness. This study was designed in order to investigate the lifetime prevalence of vertigo and dizziness in migraine patients as compared to controls and to establish the lifetime prevalence of migrainous vertigo. The study included 206 patients diagnosed as migraine according to the 2004 International Headache Society criteria and 218 healthy controls of identical sex, age, marital status and education level who do not suffer from frequent headaches other than tension type which is not more frequent than once in a month. After sociodemographic data of the study and control group were registered, the study and control group were assessed clinically and when required through diagnostic workup for having vertigo and dizziness of non vertiginous character. The features of headache, vertigo and dizziness were inquired in detail. Vertigo and dizziness were observed in 65.5% of migraine patients, and 30.3% in the control group (P=0.000). Among the migraine group, the patients who met the criteria for MV was found to be 30%. Vertiginous symptoms were found to be independent from the headache in a larger proportion of migraine patients (59.3%) and to be experienced more often among migraine with aura patients. The findings seem to support the results of previous research indicating that lifetime prevalence of migrainous vertigo is relatively high among migraine patients.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Baş ağrısı, Headache, Genetik, Genetics, Migren hastalıkları, Migraine disorders, Prevalans, Prevalence, Vertigo

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eruyar, E. (2010). Migrenli hastalarda vertigo, gerçek vertigo özelliği taşımayan baş dönmesi ve migrenöz vertigo prevalansı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya.