İki endemik türün Ornithogalum chetikianum Uysal, Ertuğrul&Dural ve Ornithogalum demirizianum Malyer et Koyuncu morfolojik, anatomik ve palinolojik yönden incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-05-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Liliaceae familyasına ait Ornithogalum cinsinin Myogalum alt cinsinde yer alan Ornithogalum chetikianum Uysal, Ertuğrul & Dural ile O. demirizianum Malyer et Koyuncu türlerine ait karşılaştırmalı morfolojik, anatomik, palinolojik ve mikromorfolojik özellikler ortaya konulmuştur. Morfolojik çalışmalarda türlerin; skape, yaprak, rasem boyları ile çiçek ve meyve gibi yapılarına ait ölçümler verilmiş ve tablolar halinde sunulmuştur. Anatomik çalışmalarda kök, skape ve yapraktan ayrı ayrı mikrotom ve el ile kesitler alınarak yapısal özellikleri ortaya konulmuştur. Kök, skape ve yaprak enine kesitleri ile ortaya konulan anatomik yapılarının, taksonomik önemlerinin olduğu gösterilmiştir. Palinolojik çalışmalarda polenlerin boyutları ile sulkus uzunluk ve genişlikleri, ekzin ve intin kalınlıkları ölçülmüş ve A/B oranı hesaplanmıştır. Işık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile fotoğraf çekimleri yapılmıştır. O. chetikianum polenlerinin apertür tipi monosulkat iken O. demirizianum türünde apertür tipi monosulkat ve zonosulkatdır. O. chetikianum ve O. demirizianum polen şekilleri sırası ile subprolat ve prolat-sferoidaldır. Ornamentasyonun distal ve proksimal yüzeylerde farklı olduğu belirlenmiştir. Makromorfolojik incelemeler ile türlere ait meyve ve tohum boyutları ölçülmüş, mikromorfolojik olarak meyve ve tohumlar ayrıntılı olarak incelenmiştir. SEM çalışmalarında meyve ve tohumlar fotoğraflanmış ve farklılıklar tablolar halinde sunulmuştur. Çalışılan türler Myogalum alt cinsine ait olan diğer türler ile karşılaştırılmıştır.
In this investigation comparative morphological, anatomical and palynological properties of Ornithogalum chetikianum Uysal, Ertuğrul & Dural and O. demirizianum Malyer et Koyuncu taxa which belong to Myogalum subgenus of Liliaceae have been presented. In morphological studies species scape, leaves, racem, flower and fruit dimensions measured and presented in table. In anatomical investigations root, scape and leaves cross sections have taken both of by microtome and hand and structural characteristics have shown. Root, scape and leaves cross sections showed that they have taxonomic significance. In palynological investigations pollens dimensions, sulcus length and width, exine and intine thickness have been measured and A/B ratio calculated. Pollens photographed with light microscope and SEM. The aperture type of O. chetikianum pollens is monosulcate while O. demirizianum is monosulcate and zonasulcate. The shape of pollens of O. chetikianum and O. demirizianum is subprolat and prolate-spheroidal, respectively. The pollen ornamentations in both of distal and proximal surface is different. In macromorphological investigations fruits and seeds of species have been measured and in micromorphological studies fruits and seeds of species examined in detail. In SEM investigations fruits and seeds were photographed and the differences between species presented in tables. Investigated species compared with the species which belong to Myogalum subgenus.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Morfoloji, Morphology, Anatomi, Anatomy, Palinoloji, Palynology, Mikromorfoloji, Micromorphology, Ornithogalum, Ornithogalum, Myogalum, Myogalum

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çıtak, B. Y. (2013). İki endemik türün Ornithogalum chetikianum Uysal, Ertuğrul&Dural ve Ornithogalum demirizianum Malyer et Koyuncu morfolojik, anatomik ve palinolojik yönden incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.