Marka Değeri?ni?n Hesaplanmasında I?zlenen Yaklaşımlar ve Maddi? Olmayan Bi?r Duran Varlık Unsuru Olarak Marka Değeri?ni?n Muhasebeleşti?ri?lmesi? Sorunu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Markalar müşteri zihninde oluşturdukları kalite ve güven olgusu nedeniyle işletmelerin nakit akışlarında artış ve istikrar sağlamaktadır. Dolayısıyla markalar. işletmelerin değer maksimizasyonuna da önemli katkılar sağlamaktadır. Markaların işletmelerin piyasa değerine sağladıkları katkı. marka değerinin belirlenmesinde en önemli göstergeyi oluşturmaktadır. Günümüzde marka değerinin hesaplanması ile ilgili birden çok yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşımları, finansal ve davranışsal yaklaşımlar olmak üzere iki başlıkta toplamak olanaklıdır. Farklı yaklaşımlarla hesaplanan marka değerinin muhasebeleştirilmesinde muhasebe kuramı ve vergi mevzuatı açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bu çalışmada işletmenin toplam piyasa değeri içinde önemli bir yer tutan marka değerinin hesaplanmasında kullanılan yaklaşımlar açıklanarak, marka değerinin muhasebeleştirmesinde yaşanan sorunların giderilmesine ilişkin çözümler önerilmiştir.
Due to the fact of quality and trust in customer mind, brands create increase and stability in cash flows of firm. So that, brands highly contribute the value maximization of firms. This contribution is the basic proxy for brand equity. Recently there are several approaches developed to calculate the brand equity. These approaches can be agglomerate in two titles, such as financial and behavioral. There are account hypothesis and tax regulation differences in the accountancy of brand equity which is calculated in different approaches. This study deals with the approaches to calculate brand equity and recommends solutions to the problem of the accountancy of brand equity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Marka değeri, Marka değeri hesaplama, Marka değeri muhasebesi, Brand equity, Brand equity evaluation, Brand equity accountancy

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

1-2

Künye

Deran, A., İskenderoğlu, Ö., Hatipoğlu, A. G., (2008). Marka Değeri̇ni̇n Hesaplanmasında İzlenen Yaklaşımlar ve Maddi̇ Olmayan Bi̇r Duran Varlık Unsuru Olarak Marka Değeri̇ni̇n Muhasebeleşti̇ri̇lmesi̇ Sorunu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 11(1-2), 51-80.