Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers.'nın antioksidan, antimikrobiyal etkilerinin ve yağ asiti kompozisyonunun belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-12-24

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışmada, Amanita caesarea'nın antioksidan kapasiteleri (DPPH radikallerini süpürme etkisi, ß- karoten- linoleik asit sistemindeki etkisi, indirgeme gücü ve toplam fenolik içeriği), antimikrobiyal aktiviteleri ve yağ asidi kompozisyonu belirlenmiştir. Amanita caesarea'nın antioksidan aktiviteleri, BHA, BHT gibi standart antioksidanlar ile kıyaslanmıştır. Linoleik asit sisteminde Amanita caesarea'nın ve standartların artan konsantrasyonu ile orantılı olarak inhibisyon değerlerinin arttığı gözlenmiştir. Fenolik madde konsantrasyonu A. caesarea'da 0.006422 mg/ml GAE olarak bulunmuştur. DPPH radikallerini süpürme etkisi 0,5 mg/ml'de; % 40.9100 olarak bulunmuştur. A. caesarea'nın kloroform, aseton ve metanolik ekstraktlarının antimikrobiyal aktiviteleri 4 Gram pozitif (Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 6633, Listeria monocytogenes tip 2 NCTC 5348, Streptococcus pyogenes ATCC 19615), 5 Gram negatif bakteri (Escherichia coli ATCC 35218, Klebsiella pneumoniae ATCC 10031, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Proteus vulgaris ATCC 7829, Salmonella enteritidis RSHMB)'ye ve 1 maya (Candida albicans ATCC 1023)'ya karşı mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. A. caesarea'nın sokslet ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen aseton ekstraktı, bakterilere karşı en yüksek antimikrobiyal aktiviteyi göstermiştir. Tüm ekstraktlar içerisinde en düşük antimikrobiyal aktiviteyi ise maserasyon yöntemiyle elde edilen metanol ekstraktı göstermiştir. A. caesarea'nın yağ asidi kompozisyonları gaz kromatografi metoduyla araştırılmış ve toplam 37 farklı yağ asidi belirlenmiştir. Bu yağ asitleri C 6 ile C 24 arasında değişiklik göstermektedir. A. caesarea'da en çok doymamış yağ asitleri tespit edilmiş ve en fazla (C 18:1) oleik asit % 59.87 olarak bulunmuştur. Bunu sırasıyla (C 18:2) linoleik asit % 20.55, (C 16:0) palmitik asit % 11.70 ve (C 18:0) stearik asit % 5.34 takip etmektedir.
In this study, the antioxidant capacity (DPPH free radical-scavenging, ß-carotene/linoleic acid systems, reducing power and total phenolic content), the antimicrobial activities and fatty acid composition of Amanita caesarea were determined. Antioxidant activities of Amanita caesarea were compared to standard antioxidants such as BHA and BHT. Inhibition values of mushrooms and the standards in the linoleic acid system were found getting to rise with increasing concentration and showed a parallelism. Total phenolics were determined as 0.006422 mg/ml GAE for A. caesarea. DPPH free radical-scavenging activities were found at concentrations of 0.5 mg/ml as 40.9100 % for A. caesarea. Chloroform-, acetone- and methanol extracts of A. caesarea were used for the antimicrobial activities against to four Gram positive bacteria (Bacillus subtilis ATCC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 6633, Listeria monocytogenes tip 2 NCTC 5348, Streptococcus pyogenes ATCC 19615), five Gram-negative bacteria (Escherichia coli ATCC 35218, Klebsiella pneumoniae ATCC 10031, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Proteus vulgaris ATCC 7829, Salmonella enteritidis RSHMB) and one yeast (Candida albicans ATCC 1023) by microdillution method. The aceton extract of A. caesarea obtained by soxhlet method showed the highest antimicrobial activity against the bacteria. The methanol extract obtained by maceration method showed the minimum antimicrobial activity the all extracts. The fatty acid compositions of A. caesarea were investigated by gas chromatographic method and totally, 37 different fatty acids were determined. These fatty acids are C 6 ? C 24. The major fatty acids are unsaturated fatty acids in A. caesarea and (C 18:1) Oleic acid (59.87 %) was found at most. It was followed by (C 18:2) linoleik acid (20.55 %), (C 16:0) palmitic acid (11.70 %) and (C 18:0) stearic acid (5.34 %), respectively.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Antimikrobiyal maddeler, Antimicrobial substances, Antioksidan aktivite, Antioxidant activity, Yağ asitleri, Fatty acids

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akbaş, G. (2010). Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers.'nın antioksidan, antimikrobiyal etkilerinin ve yağ asiti kompozisyonunun belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.