Barçın Yaylası (Başyayla-Sarıveliler-Ermenek) folkloru

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Barçın Yaylası (Başyayla, Sarıveliler, Ermenek) Folkloru adlı bu çalışmamızın konusu, bu köylere ait geleneğe bağlı maddi kültürün mahsulleridir. Çalışmamız bir derleme çalışmasıdır. Çalışmada üç ilçenin birlikte ele alınmasının sebebi; kültür münasebetlerinin fazla olması ve sürekli gelişmekte olmalarıdır. Çalışmamızın giriş bölümünde, Barçın Yaylası'na genel bir bakıştan sonra, araştırma yaptığımız yörenin tarihi, ekonomik ve sosyal yapısı anlatılmıştır. Çalışmamızın ilk bölümünde bölgemizdeki anlatılan halk anlatmalarını (masal, halk hikâyesi, efsane, fıkra) belirli bir düzenleme içinde, temel bilgi ve tanımlamalara dayandırarak sıraladık. Çalışmamızın ikinci bölümünde anonim halk şiiri (mâni, türkü, ninni, ağıt) ürünlerine yer verdik. Çalışmamızın üçüncü bölümünde kalıplaşmış ifadeleri (atasözü, deyim, bilmece, tekerleme, ölçülü sözler, dualar, beddualar, okşamalıklar) alfabetik olarak sıraladık. Çalışmamızın dördüncü bölümünde hayatın geçiş dönemlerine (doğum, sünnet, evlenme, ölüm) ait, derlediğimiz gelenek ve görenekleri sıraladık. Devam eden bölümlerde ise sırası ile halk hekimliği, halk meteorolojisi, halk takvimi, inanışlar, mahalli kelimeler, çağırmalar ve hitaplar, lakaplar, köy seyirlik oyunları ve çocuk oyunları verilmiştir. Son olarak da ?Barçın Yaylası'nda Karaca Oğlan ve Sarı Ozan'ın Dilinden Barçın Yaylası? başlıklı bölümler yer almaktadır. Çalışmamızın sonuna kaynak şahıslar, kaynakça, fotoğraflar ve harita konulmuş olup, değişim sürecinde bulunan bu sahayla ilgili genel bir değerlendirmeye de yer verilmiştir. Aynı kültür değerlerinin varlığını sürdürdüğü coğrafyalarda, teknolojinin dayattığı yeni değerlerin, kültür ögelerini ve gelenekleri kaybettirmesi muhtemeldir. Derlemede ortaya çıkardığımız ortak kültür değerleri; çağlar içinde varlığını sürdürmüştür.
The subject of our study which is named as ?Barçın Plateau Folklore is the materialistic culture that is bound to the tradition of these villages and the outcomes of this culture. Our study is a collected work. The reason why these three towns were taken into account peculiarly is that there is a close cultural and social relationship between them and developing continously. In the Preface of our study, we covered and considered the historical, economical and social structure of the vicinity widely after a general view to Barçın Plateau. We collected public narratives in the first part of our study. We ordered the collected narratives by basing them on fundemental knowledge and definitions as regards to a certain arrangement. We covered anonymous public poetry. We ordered the cliched expression alphabetically. We ordered the collected traditions and conventions belonging to the transience periods of life. In the following parts, public medicine, public meteorology, public calendar, beliefs, local words, calling one?s name and adressing, nicknames, village ortaoyunu and children games were covered. As well as source people, references, photographs and a map were put at the end of the book, a general evaluation about this region under a course of change is partaken. It is possible that, in the regions where similar cultural values exist, new values which are insisted on getting on their own way by technology annihilated the cultural aspects and traditions. Common culture values we revealed by our collection have carried on to exist during ages.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Folklor, Folklore, Folklorik ögeler, Folkloric elements, Barçın Yaylası

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şimşek, R. G. (2008). Barçın Yaylası (Başyayla-Sarıveliler-Ermenek) folkloru. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.