İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geleneksel öğrenme yaklaşımı ile sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme yaklaşımına ilişkin algıları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin matematik derslerinde, Geleneksel Öğrenme Yaklaşımı ile Sorgulayıcı Problem Çözme ve Öğrenme Modeline İlişkin algılarını belirlemektir. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Vali Necati Çetinkaya İlköğretim Okulunun II. kademesinden 138 öğrenci ile gerçekleştirildi. Bu araştırma deneysel bir araştırmadır. Araştırmanın başlangıcında deney ve kontrol grupları random olarak seçildi. Öğrencilerin Sorgulayıcı Problem Çözme ve Öğrenme (SPÇÖ) Modeli ile Geleneksel Öğrenme yaklaşımına yönelik algılarını belirlemek için her iki gruba da ön test uygulandı. İki grubun algılarını karşılaştırmak için t testi kullanıldı. Araştırmanın sonunda, deney ve kontrol grupları karşılaştırıldı ve öğrencilerin algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görüldü. SPÇÖ modeli yapılandırmacı yaklaşımı destekleyen ve yapılandırmacı yaklaşımın içerisinde yer alan yenilikçi bir öğrenme süreç tasarım modelidir.
The aim of this research is to determine the 7th grade students? perceptions towards traditional learning approach and inquiry problem solving and learning model in maths classes. The research was applied on 138 second level Primary School students attending Vali Necati Çetinkaya Primary School in 2009- 2010 academic year. This is an experimental research. At the beginning of the research, experimental and control groups were chosen randomly. A pre-test was applied to the students in order to determine their perceptions towards traditional learning approach and inquiry problem solving and learning (IPSL) Model. It was used the t test to compare the perceptions of both groups. At the end of the research, it was compared the experimental and control groups and found out that there was a statistically significant difference between the perception levels of the students in favor of the experimental group. SPÇÖ Model is the model that supports constructive approach and takes place inside of it is as an innovative learning process design model.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Matematik öğretimi, Mathematics teaching, Problem çözme, Problem solving

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akçakın, V. (2010). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geleneksel öğrenme yaklaşımı ile sorgulayıcı problem çözme ve öğrenme yaklaşımına ilişkin algıları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.