Yunt Dağı ve çevresinin coğrafi etüdü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnceleme alanı olarak Yunt Dağı ve çevresinin seçildiği bu çalışmada Yunt Dağı ve çevresinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri araştırılmıştır. Toplam yüzölçümü 3521,70 km². olan bu saha, Ege Bölgesi’nin batısında, Çandarlı Körfezi’nden iç kesimlere doğru uzanmaktadır. Araştırma sahasında kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan yüksek rölyef ile bu yüksek rölyefi çevreleyen çöküntü alanları genel jeomorfolojik yapıyı oluşturmaktadır. Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak, Akdeniz İklimi’nin etkisi altında olan sahada, yıllık ortalama sıcaklık 15,3 °C ile 16,9 °C, yıllık yağış miktarı ise 484 mm. ile 704,6 mm. arasında değişmektedir. İklime bağlı olarak gelişen doğal bitki örtüsü, insan faaliyetlerinin etkisiyle yer yer tahrip edilmiştir. Bu nedenle; yüksek kesimlerde kızılçam, karaçam ve meşelerden oluşan ormanlar, alçak kesimlerde yerini maki ve garig topluluklarına bırakmıştır. Sahanın büyük bir kısmı kireçsiz kahverengi topraklar ve kahverengi orman toprakları ile kaplıdır. Gediz, Bakırçay, Güzelhisar Çayı, Kum Çayı, Medar Çayı ve Gök Çay sahadaki en önemli akarsulardır. İnceleme sahasının 2005 yılı itibariyle nüfusu 395067 kişidir. Bu nüfusun %50,1 i erkeklerden, %49,9’u kadınlardan oluşmaktadır. 2000 yılına kadar sürekli artan saha nüfusu, 2000-2005 yılları arasında verilen göçler nedeniyle azalma seyrine girmiştir. Sahada 6 şehir 1 kasaba ve 27’si belediye örgütlü olmak üzere 241 köy yerleşmesi bulunmaktadır. Yerleşmeler genellikle verimli tarım alanlarının kenarlarında yoğunlaşmıştır. Genelde toplu dokulu köylerin bulunduğu sahada yerleşmelerin üst sınırı yaklaşık 650 metredir. Kırsal kesimde yer alan yerleşmelerde temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Şehirlerde sanayi ve hizmet sektörleri önemli gelişmeler göstermiştir. Aliağa ve Soma yörenin en önemli sanayi şehirleridir. Sahada karayolu, demiryolu ve deniz yolu yolcu ve yük taşımacılığı gelişmiştir. Doğal liman özelliğinde olan Nemrut Limanı, denizyolu ve yük taşımacılığında İzmir Limanı’nın alternatifi durumuna gelmiştir. Ekonomik faaliyetlerin yoğun şekilde gerçekleştirildiği inceleme sahası, ülke ekonomisine sağladığı katkılar açısından Türkiye’nin önde gelen yörelerinden biridir.
In the field of study, Yunt mountain and its surrounding was chosen and its pysical, anthropogeographical and economical features were searched. It is totaly 3521.70 sqare kilometres and it is in the west of Eagen region lies from Çandarlı bay to iner part of the district. In the research area, high relief lie in northeast-southwest direction and the lanslides which surround these high reliefs form general geomorphologic construct. This area is under the effect of mediterraniean climate means that in winter it is warm and rainy,in summer it is hot and dry. The avarege temperature is, between 15,3ºC and 16,9 ºC and the yearly amount of rainfall is between 484 mm. and 707,6 mm. Depending on the climate, developing flora was destroyed place to place by the effect of human activities. Because of this on the high regions there are forests contain red pine, black pine and oak trees, on the lower regions maquis and garrigue spread. The majority of the area is covered with brown soil ( lacking in calcium ) and brown forest soil. Gediz, Bakırçay, Güzelhisar stream, Kum stream, Medar stream and Gök stream are the most important streams in this area. The research area?s number of population is 395067 from the point of 2005. 50.1 % of this population is men and 49.9 % of this population is women. The population was in progres until the year 2000. But betwen 2000-2005 was in the decreased progress because of the immigration. In this area there are 6 cities,1 town and 241 villige layouts, which have organized municipalities. Accomodations are generally centered near the fertile agricultural areas. In general village with cooperative texture, the upper limit of accomodation is approximately 650 metres. The accomodation in rural area the main means of living are livestock production and agriculture. In cities industry and service industry showed important develoment. Aliağa and Soma are the most important industrial cities in this area. Not only railway and highway were developed, but also transportation of passenger, freight and sea were develeped. The natural harbour of Nemrut became the alternative to İzmir Harbour in the transportation of seaway and freight. In the field of study ecomomical activities are achieved intensively and interms of assictance the area is one of the prominent district, which provides assistance to country's economy.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yunt Dağı, Coğrafi etüt, Yunt mountain, Coğrafi inceleme, Geographical study

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eroğlu, İ. (2009). Yunt Dağı ve çevresinin coğrafi etüdü. Yayımlanmış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.