Makarnalık buğdayda farklı şekillerde üre uygulamasının verim, verim unsurları ve kaliteye etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, 2007-2008 vejetasyon döneminde Konya ekolojik şartlarında ?Çeşit-1252? makarnalık buğday çeşidinde farklı şekillerde üre uygulamasının verim, verim unsurları ve kaliteye etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulan denemede kontrol (U1) ve diğer uygulama parsellerine ekim sırasında 17 kg/da DAP gübresi (8 kg P2O5 + 3 kg N) uygulanmıştır. Azotun kalan kısmının uygulamaları ise; ilkbaharda kardeşlenme döneminde 10 kg N/da toprak yüzeyine uygulama (U2), ilkbaharda kardeşlenme döneminde 10 kg N/da toprak altına uygulama (U3), ilkbaharda kardeşlenme döneminde 5 kg N/da toprak yüzeyine uygulama + başaklanma döneminde 5 kg N/da toprak yüzeyine uygulama (U4), ilkbaharda kardeşlenme döneminde 5 kg N/da toprak yüzeyine uygulama + başaklanma döneminde 5 kg N/da yağmurlama ile uygulama (U5), ilkbaharda kardeşlenme döneminde 5 kg N/da toprak altına uygulama + başaklanma döneminde 5 kg N/da toprak altına uygulama (U6), ilkbaharda kardeşlenme döneminde 5 kg N/da yağmurlama ile uygulama + başaklanma döneminde 5 kg N/da yağmurlama ile uygulama (U7) olmak üzere 7 farklı uygulama yer almıştır. Araştırmada bitki boyu, başakta tane sayısı, bin tane ağırlığı, tane verimi, camsılık oranı ve protein oranına uygulamaların etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Bu araştırma sonuçlarına göre, verim ve kalite birlikte düşünüldüğünde ekimde dekara verilen 3 kg azot'a ilave olarak, ürenin kardeşlenme döneminde ve başaklanma döneminde yağmurlama ile uygulanmasının diğer uygulamalara göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.
This study was conducted to determine effect of different urea applications on yield, yield components and quality in ?Ç-1252? durum wheat variety in Konya ecological conditions during 2007-2008 growing season. Experimental design was ?in randomized complete block design? with three replications. In this study, diammonium phosphate (170 kg ha-1; 80 kg P2O5 + 30 kg N ) was applied to control (U1) and other all plots during sowing. The remaining portion of nitrogen was added with various methods; Application on soil surface (100 kg N ha-1) during tillering stage in spring (U2), application under soil (100 kg N ha-1) during tillering stage in spring (U3), application on soil surface during tillering (50 kg N ha-1) and heading stages (50 kg N ha-1) in spring (U4), application on soil surface (50 kg N ha-1) during tillering stage and application with sprinkler (50 kg N ha-1) during heading stage in spring (U5), application under soil during tillering ((50 kg N ha-1) and heading stages (50 kg N ha-1) in spring (U6), application with sprinkler during tillering (50 kg N ha-1) and heading stages (50 kg N ha-1) in spring (U7) In this study, it was determined that there were statistically significant differences in effect of applications on plant height, seed number per spike, 1000 kernel weight, grain yield, percentage of vitreousness and protein. Results of this study showed that in addition to nitrogen application during sowing, urea application with sprinkler during tillering stage and heading stage in spring were determined to be more effective than other applications when yield and quality were taken under consideration together.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Makarnalık buğday, Durum wheat, Urea application, Üre uygulaması

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akman, H. (2008). Makarnalık buğdayda farklı şekillerde üre uygulamasının verim, verim unsurları ve kaliteye etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.