Tüketicilerin fiyat algılamalarına yönelik bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin fiyat algılamaları itibariyle farklı pazar bölümlendirmeleri oluşturup oluşturmadıklarını tespit etmektir. Ayrıca başta, demografik özellikler olmak üzere, pazar bölümleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmaktır. Çalışmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda geliştirilen hipotezleri test etmek ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için, Kayseri de yaşayan 400 tüketici üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle anket yapılmıştır. Kullanılabilir olan 364 adet anket, güvenilirlik ve geçerlilik analizlerine tabi tutulmuştur. Güvenilir ve geçerliliği test edilmiş değişkenler üzerinden Kümeleme analizi, ANOVA gibi istatistikî teknikler aracılığıyla araştırma hipotezleri test edilmiştir. Pazar bölümlerine ilişkin elde edilen sonuçlar, ayrıntılarıyla sunulmuştur.
The aim of this research is to investigate whether consumers can be partitioned in terms of price perception in different market segmentations. Further, with the specific importance of demographic factors, market segmentations will be analyzed in detail. To test for the hypotheses and gather detailed information about the research subject, 400 selected consumers living in Kayseri have been interviewed face to face. 364 questionnaires, which is available and ready to use, have further been cross-checked by applying reliability and validity analyses. Then, the variables have been tested by applying cluster analysis and ANOVA test, and research hypotheses have been tested. The results of the tests related to market segmentations have been offered in detail.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fiyat algılaması, Demografik özellikler, Pazar bölümlendirme, Kümeleme analizi, Price perception, Demographic factors, Cluster analysis, Market segmentation

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

15

Künye

Yaraş, E. (2008).Tüketicilerin fiyat algılamalarına yönelik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 281-300.