The relationship between primary school students' computer- internet usage and reading habits: sample of Konya

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma ile ilköğretim öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanma oranları ile kitap okuma alışkanlıkları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın verileri, internet üzerinden uygulanan anket ile toplanmıştır. Araştırmanın genel evrenini, Konya ilindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldığından örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma, tarama modelinde gerçekleştirildiği için betimsel analizlerde frekans, yüzde ve oran teknikleri, ilişkisel analizde ise binomial regresyon tekniği kullanılmıştır. Elde edilen oran ve yüzdeler grafiklere dönüştürülmüş ve bulgular tartışılarak yorumlanmıştır.
In this study, the relationship between primary school students’ computer and Internet usage rates and their reading habits were examined. Data were collected over the Internet by online survey. The population of the research consisted of all students attending 5th, 6th, 7th and 8th grades in primary schools in Konya. The research was carried out by a survey model. Frequency, percentage and ratio techniques used for descriptive analysis and binomial regression technique were used for the relational analysis. Ratios and percentages were reported by the tables and graphics. Findings were discussed and interpreted with the related literature.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

İlköğretim Online (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

3

Künye