Okul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesi

dc.contributor.authorYılmaz, Ercan
dc.contributor.authorAltınok, Vicdan
dc.date.accessioned2020-03-26T17:37:34Z
dc.date.available2020-03-26T17:37:34Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu arastırma, okul yöneticilerinin yalnızlık duyguları ile yasam doyumları arasındaki iliskiyi ve bunların bazı degiskenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Arastırmanın veri toplama grubunu, 2007 yılında Türkiye’nin 2ç Anadolu Bölgesinde görev yapan ilkögretim okullarında çalısan okul yöneticileri arasından tesadüfi küme örnekleme yoluyla seçilen toplam 530 ilkögretim okul yöneticisi olusturmaktadır. Arastırmanın veri toplama sürecinde, okul yöneticilerinin yalnızlık düzeylerini belirlemek için UCLA Yalnızlık Ölçegi, yasam doyum düzeylerini belirlemek için Yasam Doyum Ölçegi kullanmıstır. Verilerin analizinde korelasyon ve ANOVA uygulanmıstır. Hizmet yılı degiskenine göre, okul yöneticilerinin yalnızlık puan ortalamaları anlamlı bir farklılık gösterirken yasam doyumlarının puan ortalamaları anlamlı bir farklılık göstermemistir. Yine ögrenim düzeyi degiskenine göre, okul yöneticilerinin yasam doyumlarının puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemistir. Yine ögrenim düzeyi degiskenine göre, okul yöneticilerinin yalnızlık puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmustur. Gelir düzeyi degiskenine göre, okul yöneticilerinin yalnızlık puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmazken, yasam doyumlarının puan ortalamalarında anlamlı bir farklılık bulunmustur. Arastırmanın son bulgusu ise; okul yöneticilerinin yalnızlık ile yasam doyum düzeyleri arasında negatif yönlü bir 2liski vardır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the relationship between loneliness feelings of school principals and life satisfactions in terms of other variables. The study group consisted of 530 school principals in Central Anatolia Region in Turkey between 2006 and 2007. They were chosen by random cluster sampling method. UCLA Loneliness Scale and Life Satisfaction Scale were used to determine the loneliness and life satisfaction scales of the principals respectively. Pearson-product coefficients method and ANOVA test were applied for analyzing the data. The results indicated that while there is a significant difference between loneliness feelings of the school principals according to the service year variable, there is not for life satisfaction. According to income level variable, it is not observed a significant difference for the loneliness levels, however there is a significant difference for life satisfaction levels. The last finding of the study is that, there is a negative correlation between the loneliness and life satisfaction standards of the school principals.en_US
dc.identifier.endpage469en_US
dc.identifier.issn1300-4832en_US
dc.identifier.issn2148-2403en_US
dc.identifier.issue59en_US
dc.identifier.startpage451en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T1RZMk9URXg=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23092
dc.identifier.volume15en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofKuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleOkul yöneticilerinin yalnızlık ve yaşam doyum düzeylerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the loneliness and life satisfaction levels of school principalsen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar