İki Osmanlı nüktedanının (Bekri Mustafa-İncili Çavuş) fıkaralar üzerine karşılaştırmalı bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İncili Çavuş yaşadığı dönem, yer ve bulunduğu çevre itibariyle önemli bir yere sahip, halkın sorunlarını dile getirmiş, halkın saraya ait kulağı olmuş, padişahın nedim ve musahibi, fıkralarından da anlaşılacağı gibi halk-devlet ilişkisini eleştirme hakkına sahip, zeki, hazırcevap ve nüktedan bir kişiliktir. Bekri Mustafa da İncili Çavuş gibi zeki ve nükteli tavırlarıyla padişahın dostluğunu kazanmış, nedim ve musahip, sarhoşluğuyla içki yasağına ve yönetimdeki aksaklıklara karşı halkın sesi olmuş bir kabadayı ve döneminin en ünlü ayyaşıdır. Yaptığımız bu çalışma ile iki Osmanlı nüktedanının hayatları üzerindeki sis perdesi biraz olsun aralanmış, onların hayatları etrafında teşekkül eden fıkralar bilimsel bir çerçevede incelenmiş ve Türk fıkralarının bilimsel dünyasına katkıda bulunmaya çalışılmıştır.
In consideration of his life term, place and environment İncili Çavuş has an important position. He depicts the problems of community, he is the voice of palace and the funny man of the sultan, as can be understood from the anectodes he has the right to criticize the relation between the state and the community. As İncili Çavuş, Bekri Mustafa with his intelligent and humorous behaviours gain confidence of Sultan and with his drunkness he is against to prohibition of alcohol and also he is a hector who is the voice of community against administrative failures. Besides, he is the most famous drinker in the period he lived. By this study, we make a little clear the lifes of the two Ottoman humorists; and the anectodes around their lifes is examined in a scientific frame. Thus, it is strived for making contribution to the scientific world of Turkish anectodes.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fıkralar, Jokes, Fıkralar, Jokes, Nükte, Witty remark, Osmanlı Devleti, Ottoman State

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Akçar, R. (2010). İki Osmanlı nüktedanının (Bekri Mustafa-İncili Çavuş) fıkaralar üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.