Elektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımı

dc.contributor.authorPoçan, Hatice Berna
dc.contributor.authorKarakaya, Mustafa
dc.contributor.authorUlusoy, Kübra
dc.date.accessioned2020-03-26T18:06:55Z
dc.date.available2020-03-26T18:06:55Z
dc.date.issued2011
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractGıda güvenliğinin temelini; hijyen ve sanitasyon oluşturur. Bu nedenle yapılan temizlik ve dezenfeksiyonlar ve kullanılan dezenfektan maddeler, insan sağlığı açısından risk oluşturmamalıdır. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan dezenfektanlar klor içeren dezenfektanlar, iyot içeren dezenfektanlar (iyodoforlar), yüzey aktif bileşikler, kuarterner amonyum bileşikler, amfoterik bileşikler, oksidan maddeler (hidrojen peroksit, perasetik asit, ozon), alkali ve asit bileşikler vb.dir. Son yıllarda elektrolize su, gıda endüstrisinde ve diğer çeşitli uygulamalarda dezenfektan olarak test edilmifl ve kullanılmaya başlanmıştır. Elektrolize su, etkili dezenfeksiyon, kolay kullanım, nispeten ucuz, ve çevre dostu olması gibi nedenlerden dolayı diğer geleneksel temizleme maddeleri üzerinde bazı önemli avantajlara sahiptir. Bu derlemenin amacı elektrolize su ve g›da endüstrisinde kullanımı hakkında bilgi vermektir.en_US
dc.description.abstractThe basis of food safety depends on hygiene and sanitation. For this reason, the cleaning and disinfection process as well as the used disinfectant substances must not present health risks. The disinfectants used in health industry are those containing chlorine, those containing iodine (iodofors), surface active compounds, quaternary ammonium compounds, amphitricha compounds, oxidants (hydrogen peroxide, peracetic acid, ozone), alkaline and acidic compounds and etc. In recent years, electrolyzed water has been tested and used in food industry and in other different applications as a disinfectant. Electrolyzed water has certain important advantages to other conventional agents of cleaning, such as effective disinfection, user-friendly, relatively low cost, and being environment-friendly. The aim of this review is to inform about electrolyzed water and its use in food industry.en_US
dc.identifier.endpage176en_US
dc.identifier.issn1300-3070en_US
dc.identifier.issn1309-6273en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage169en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRFNE5EWTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/25812
dc.identifier.volume36en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofGIDAen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectGıda Bilimi ve Teknolojisien_US
dc.titleElektrolize Suyun Gıda Endüstrisinde Kullanımıen_US
dc.title.alternativeThe Use Of Electrolyzed Water In Food Industryen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar