Ankara, Sarıyar baraj gölü bentik algleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Şubat 2009-Kasım 2009 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada; değişik habitatlardan (epipelik, epifitik ve epilitik) ve belirlenen yedi istasyondan alınan örneklerde Sarıyar Baraj Gölü bentik algleri incelenmiştir. Sarıyar Baraj Gölü bentik algleri Cyanobacteria, Bacillariophyta, Chlorophyta ve Euglenophyta divizyolarına ait 64 taksondan oluşmuştur. Sarıyar Baraj Gölü'nde Bacillariophyta üyeleri genel olarak hakim organizma grubu olmuştur.
In this study the benthic algal flora of Sarıyar Dam Lake were investigated in samples collected from different habitats (epipelic, epiphytic and epilytic), from seven chosen stations, between February 2009 and November 2009. The benthic algae of Sarıyar Dam Lake composed of 64 algae species belong to Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria and Euglenophyta divisions. It was identified that, in general, the members of Bacillariophyta division was dominant organism in Sarıyar Dam Lake.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sarıyar Baraj Gölü, Bentik algler, Epifitik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Dokcan, Ş. (2010). Ankara, Sarıyar baraj gölü bentik algleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.