Aile şirketlerinde transfer fiyatlaması uygulaması ve Konya ilinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-02-17

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanlar ekonomik hayatta daha güçlü yapılarla devam edebilmek için sermayelerini bir araya getirerek şirket kavramını ortaya çıkarmışlardır. Türk Ticaret Kanunu ölçülerine göre kurulan şirketler ticaret şirketleri olarak adlandırılır.Şirketler genelde aile şirketi olarak ortaya çıkmaktadır. Aile şirketlerinin yapısı, aynı aile bireylerinin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Aile şirketlerinde mülkiyet yaklaşımına göre kurucu kontrolündeki dönem, kardeş ortaklığı dönemi ve kuzenler konsersiyumunu sayabiliriz. Büyüme evreleri olarak başlangıç dönemi, büyüme ve biçimselleşme dönemi, olgunluk dönemi olarak sıralanabilir.Kurumsallaşma şirketlerin devamlılığı açısından olmazsa olmaz bir yaklaşımdır. Kurumsallaşmayı organizasyona ait standartların oluşması şeklinde tanımlayabiliriz. Adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk, şeffaflık, kurumsallaşma yönetim ilkelerindendir.Transfer fiyatlaması işletmelerin maddi varlıklarını kendi içinde veya bağlı şirketlere transfer ederken kullandığı fiyat olarak nitelenebilir. Bu fiyatın tespit edilme sürecine ise transfer fiyatlandırması denir.Aile şirketleri ve Transfer Fiyatlaması birlikte değerlendirildiğinde transfer fiyatlaması kurallarının aile şirketlerinin kurumsallaşmasına katkı sağlayacağı görülür.
The people, in order to be able to continue the economic life with the stronger structures, generated the concept company, bringing their capitals into together. The companies established according to the provisions of Turkish Commercial Code are called Commercial Companies. The companies generally emerge as family companies. The structure of family companies consists of coming the members of the same family together. We can count the periods of family companies, according to the property approach, as the period in the control of founder, period of sibling?s partnership, and consortium of cousins. Phases of growth can be put in order as starting period, period of growth and forming, and period of maturity. Institutionalism is an indispensable approach in terms of sustainability of companies. We can define institutionalism as forming of standards belonging to the organization. Equity, accountability, responsibility, and transparency are of the managerial principles of institutionalism. Transfer pricing can be qualified as a price that the business enterprises employ their material assets within themselves or while transferring them to the subordinate firms. The process of identifying this price is called transfer pricing. When family companies and transfer pricing are evaluated together, it is seen that the rules of transfer pricing will make contribution to institutionalization of family companies.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Transfer pricing, Transfer fiyatlandırma, Institutionalization, Kurumsallaşma, Family businesses, Aile şirketleri

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Büyükcebeci, M. (2012). Aile şirketlerinde transfer fiyatlaması uygulaması ve Konya ilinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.