Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları ve yeterlilik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleğine karşı tutumları ve yeterlilik algıları incelenmiştir. Araştırma evrenini Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı İlköğretim Okullarının Anasınıfları ve Anaokullarında görev yapan okulöncesi eğitim öğretmenleri ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı olan Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evlerinde görev yapan okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklem ise, ölçme aracının uygulandığı gün sınıfta bulunan ve ölçme aracını eksiksiz dolduran toplam 152 okulöncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada ?Kişisel Bilgi Formu?, Özgür (1994) tarafından geliştirilen ?Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği? ve Gibson ve Dembo (1984) tarafından geliştirilen, daha sonra Guskey ve Passaro (1994) tarafından yeniden gözden geçirilen ve Diken (2004) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan ?Öğretmen Yeterlilik Ölçeği? kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (The Statistical Packet for The Social Sciences) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları oldukça olumlu olduğu, Okul öncesi öğretmenlerinin bazı kişisel özellikleri mesleğe yönelik tutumlarını etkilerken, bazı kişisel özellikleri ise tutumlarını değiştirmediği, Okul öncesi öğretmenlerinin kendilerini mesleki açıdan yeterli olarak algılamakta olduğu, Okul öncesi öğretmenlerinin incelenen kişisel özelliklerinin hiç birisi mesleki yeterlilik algılarını değiştirmediği ve Öğretmenlerin yeterlilik algıları ile mesleğe yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte öğretmenlerin yeterlilik algıları, mesleğe yönelik tutumlarının yalnızca % 7'sini açıklamaktadır.
In this study the kindergarten teachers attitudes toward the teaching profession and efficacy were studied. This search is made with kindergarten teachers who work in the kindergarten classes and schools whish is connected to Konya Provincial National Education Directorate and Provincial Directorate of Social Services Day Care Private. The sample is 152 kindergarten teachers that are in their class and who filled in the scale completely. In search the `personal information form?. Attitudes to teaching inventory scale which is developed vy Özgür (1994), the `teacher afficacy scale?which is developed by Gibson and Dembo (1984) than controlled by Guskey and passaro (1994) and translated to Turkish with Diken (2004) is used. For evaloation of datas the SPSS (The Statistical Packet For The Social Sciences) is used. At the end of the search these results are found: the kindergarten teachers? attitude to their job is positive, some charasteristic properties don?t effect their attitude, the kindergarten teachers feel themselves enough for their job, some of the charestiristic properties which are analised do not change their perceptions of professional competence and there is a significant relationship between their adequacy perception and their attitudes to their job. With all results the teachers edequacy perception explains only %7 of their attitudes to their job.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mesleki tutum, Vocational attitude, Mesleki yeterlilik, Professional competence

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şahin, Z. S. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin mesleğe yönelik tutumları ve yeterlilik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.