Beyşehir tarihi kent merkezinde geleneksel ev mimarisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Anadolu'nun her bölgesinde yaygın olarak görülen tarihsel değerlerin ve kültürel mirasın bir halkasını oluşturan Beyşehir ilçesinin sivil mimarisi araştırılarak, 19 adet özgün evin mimari özellikleri incelenmiştir. Beyşehir'in geleneksel mimarisi içerisinde büyük bir yer tutan konut mimarisi plan ve form özellikleri açısından ele alınarak günümüzdeki durumu saptanmıştır. Konya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilen sivil mimarisi araştırılmış, 19 adet evin mimari özellikleri incelenmiş ve detaylı olarak rölöveleri çıkartılmıştır.
In thıs study, we have tried to find out civil architectural structure in Beyşehir which is also a part of historical worths widely distrubuted in every area of Anatolia. The residential architecture which has an important place in traditional architecture of Beyşehir was examined in detail. İt was investigated by thinking its plan and structure speciailities, then its situaition was evaluated for our time. The civil architecture which had been recorded by Konya Protection of Area Comittee was examined, architectural specialities of 19 house were investigared and detailed reileves were draived.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Beyşehir, Geleneksel konutlar, Tarihi yapı, Restorasyon, Traditional house, Historical building, Restoration

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Biçer, S. A. (2008). Beyşehir tarihi kent merkezinde geleneksel ev mimarisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.