Denizli İli Çardak İlçesi Söğüt Köyü gelin kıyafetleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Giyim; vücudu tabiatın etkilerinden koruyan, teknoloji ve modaya göre değişiklik gösteren insan vücuduna göre biçimlendirilen giysilerin tümüdür (Tezer, Tansoy, 1990: 27). Geleneksel öğeler içeren giyim kuşam, bize ait olduğu toplumla ilgili pek çok bilgi vermektedir. Kişilerin giyim anlayışı, giyim seçimindeki faktörler hakkında ki bilgisine bağlı olup her yörenin giysileri, o yörenin kültürel, ekonomik, ve sosyal durumuna göre değişiklik göstermektedir. Zamanla milletler yaşam biçimine uygun örf ve adetlerine göre giyinerek yöresel giysiler yaratmışlardır, böylece yörelere has geleneksel giysiler ortaya çıkmıştır.Tarihin birikimli sürecini üzerinde taşıyarak barındıran Türk giysilerinin saklayarak korumak yeterli değildir. Bu giysileri her açıdan incelemek gerekmektedir. Türk toplumunda düğün törenlerinde giyilen gelinlikler geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini kaybetmeden giyilmeye devam etmektedir. Beyaz gelinlik öncesi giyilen geleneksel gelinliklerin model, kesim, kumaş, dikiş, astarlama ve süsleme özelliklerini gelecek nesillere tanıtıp belgeleyerek bu mutlu günün giysilerini yaşatmak amaçlanmalıdır. Bu nedenle Söğüt Köyüne ait gelin kıyafetlerinin araştırılarak bilim disiplini ile belgelenmesi önem taşımaktadır. Araştırma kapsamında; Söğüt Köyüne ait gelin kıyafetlerinden entariler, şalvarlar, peştamallar ve kuşaklar ele alınmıştır. Giysiler oluşturulan gözlem fişleri doğrultusunda incelenmiştir. Bu gözlem fişlerinde giyside kullanılan malzeme ve renkler, giysinin modeli ve kesimi, dikimi, astar ve astarlama, süsleme özellikleri ve boyutları belirtilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda tablolar oluşturularak değerlendirme ve sonuca ulaşılmıştır.
Dress: Dress is the total of apparel, which has been designed for Human body according to fashion and technology to protect the body from the nature?s effects. (Tezer, Tansaoy, 1990:27). Dressing gives a lot of information about the community and tradition. Culture of the region, economy and social circumstances clarifies some differences from each region about their dressing type. Every nation has created their own traditional dress in years by their life style and the culture. Turkish dresses should be researched to the point of view for its history. Wedding dresses in Turkish tradition still maintains their importance today just like the past. All features of cutting, styling, type of the fabric, sawing, lining and decorating for these traditional dresses which will be warn before the white wedding dress. These should be carried to the next generations for their happiest day of their life as a goal. It is really important that wedding dresses that belongs to Sogut village should be researched and document red. Within the research, some of the dresses that belong to Sogut have been viewed, such as shalwar, aprons and belts. All these dresses has been analysed by the observing slips. These observing slips include the type of the fabric, colouring, styling, sawing, lining and decorating of the dresses specialties. Charts has been created and finalized by all of this information.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gelin, Bride, Gelinlik, Wedding dress, Kadın giysileri, Woman clothing

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mersin, E. (2010). Denizli İli Çardak İlçesi Söğüt Köyü gelin kıyafetleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.