Osmanlı Döneminde sille

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sille, Anadolu Selçuklu başkenti olan Konya'nın geçmişi eskiçağlara uzanan en eski yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı idaresine girmesi ile Sille, nüfus bakımından oldukça büyümüş, bir kasaba haline gelmiştir. Sille'de, Müslümanlar ve gayrimüslimler bir arada yaşamıştır. Sille, sahip olduğu ekonomik potansiyel ile Konya ve çevresinin önemli ekonomik merkezlerinden biri olmuştur. Sille'de zamanla, halıcılık, taş işçiliği gibi zanaat dalları gelişmiştir. Sille sahip olduğu bu ekonomik zenginliği XIX. yüzyıl sonlarına kadar korumuştur. Sille aynı zamanda bir kültür merkezi haline gelmiş, burada bir çok ilim adamı, şair ve hattat yetişmiştir. Silleli ilim adamları ve şairler Konya kültürel hayatında derin izler bırakmışlardır. Sille'de XIX. yüzyıl sonlarında, önemli nüfus hareketleri görülmüş; bu dönemde başta Konya ve kazaları olmak üzere İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere göçler meydana gelmiştir. Yaşanan göçler ve ekonomik sıkıntı Sille'yi olumsuz etkilemiş, Sille eski önemini kaybetmiştir. Bu çalışmada, Sille'nin idari, demografik, ekonomik ve kültürel yapısı arşiv belgeleri çerçevesinde ortaya konulmuştur.
Sille, which of history dates from old ages, is one of the oldest settlement areas of Konya, the capital of Anotolia Selçuklu. Under dominating to Ottoman Empire, Sille?s population has been getting higher and higher and it has became a town. Muslims and nonmuslims have lived in Sille together. Sille, with it?s economic potential, has became one of the most important economic centers of Konya and it?s environment. Kinds of craft in Sille have developed in the course of time like carpet, manufacturing and stone workmanship. Sille has protected it?s economic abundance up to ends of XIX centuries. At the same time Sille has became a cultur center and a lot of poets, sciencemen and calligrapher have grown here. Sciencemen and poets from Sille have effected profoundly to the culturel life of Konya. At the ends of XIX centuries the important migrations have been seen in Sille; especially in Konya and its districts, migrations have occured to the big cities like İstanbul, İzmir and Bursa. Migrations and economic depression have effected to Sille negatively and Sille has lost it?s old importance. In this study, the administrative, demografic, economic and culturel sturucture of Sille has been presented thanks to archives documents.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sille, Konya, Osmanlı Dönemi, Şehir tarihi, Ottoman Period, City history

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sarıköse, B. (2008). Osmanlı Döneminde sille. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.