Akdeniz kıyılarımızda kazısı tamamlanmış Tunç Devri Batıkları ve çıkan eserler ışığında deniz ticareti

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Akdeniz kıyılarımızın yüzyıllar boyu deniz ticareti açısından önemi bu kıyılarda da tespit edilen onlarca batıktan anlaşılmaktadır. Bu batıklardan Geç Tunç Çağı'na ait olan kazısı tamamlanmış Uluburun ve Gelidonya batıkları ve çıkarılan eserlerden anlaşılan, dönemin ticareti ve taşıdığı yükü bakımından önemli bilgiler sunmaktadır. Taşıdıkları yük genelde metal ağırlıklı olup günlük kullanım eşyalarını da kapsamaktadır. Batıklarda çıkarılan eserlerin farklılık göstermesi gemilerin tek bir ülkenin limanına değil değişik ülkelere ve birden fazla limana uğradıklarını göstermektedir. Bu batıklar Akdeniz kıyılarını takip edip kıyılarda ki limanlara uğrayarak yüklerini boşaltıyor, gerekiyorsa yük alıyorlardı. Bu dönem içinde kuzey Akdeniz kıyılarına hakim olan Hititler ve güney Akdeniz kıyılarına hakim olan Mısırlar ile diğer devletler arasında ki siyasi ve ekonomik ilişkilerde deniz ticaretinin etkili olduğu anlaşılmaktadır.
İmportance of our mediterranean coast are understood also where determined from numerous wreck in this coast. Excavated two wreck Uluburun and Gelidonya belong to late Bronze Age. That wrecks give us very important information about ancient trade and its cargo. Their cargo usually metals but also enclosed usual objects. That wrecks sailing along to Mediterranean and they were loading out or loading in their cargo at the port of Mediterranean coast. Especially wreck of Uluburun give us information about relationships between regency in Mediterranean. That wreck not important only trade ways at Mediterranean but also important about materials of cargo. Especially raw material in wreck of Uluburun. We have known where are there raw material in ancient period and which kind of raw material. Wreck of Gelidonya as important as Uluburun but there are not so much registered information. Material of Gelidonya aren?t so good like Uluburun?s. İn addition to this wreck of Gelidonya is very important for ancient trade of Mediterranean. We tried to give different view that wreck and metareial of them. Furthermore we wanted to determine of trade ways at Mediterranean.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Arkeolojik kazılar, Archaeological excavations, Arkeolojik yerleşim, Archaeological settlement, Deniz ticareti, Sea trade, Akdeniz, Mediterranean, Tunç Devri Batıkları, Shipwreck of the bronz age

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Altun, S. (2008). Akdeniz kıyılarımızda kazısı tamamlanmış Tunç Devri Batıkları ve çıkan eserler ışığında deniz ticareti. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.