Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. ve Sartoria hedysaroides Boiss. & Heldr. (Fabaceae) üzerine morfolojik ve anatomik bir çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012-06-14

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Fabaceae familyasına ait ve ülkemiz için endemik olan Sartoria hedysaroides Boiss & Heldr. ve Glycyrrhiza iconica Hub.- Mor. türlerinin kök, gövde, rizom ve yapraklarına ait anatomik yapıları ile morfolojik özellikleri ortaya konmuştur. Ülkemizde yetişen Glycyrrhiza türlerinden Glycyrrhiza iconica hariç diğerlerinin gerek anatomik gerekse morfolojik özellikleri daha önce ortaya konmuştur. Glycyrrhiza iconica'nın özellikle anatomik sonuçları daha önce yapılan bu çalışma sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Morfolojik olarak kök, gövde ve rizom boyutları bakımından diğer Glycyrrhiza taksonlarından oldukça küçük yapıda olduğu tespit edilmiştir. Sartoria hedysaroides monotipik bir cinsin türüdür. Bu tür Konya'da iki farklı lokaliteden toplandı. Rakım olarak yüksek yerden toplanan örnekler kısa boylu (procumbens), rakım olarak düşük yerden toplanan örnekler ise uzun boylu (ascendens) dur. Bu iki lokaliteden alınan örneklerin gerek morfolojik gerekse anatomik özellikleri arasında bazı farklılıkların olduğu çalışma ile ortaya konmuştur.
In this study, Sartoria hedysaroides Boiss. & Heldr. and Glycyrrhiza iconica Hub. ? Mor. from Fabaceae family have been investigated, their morphological characteristics of root, stem, rhizome and leaves and anatomical structures have been revealed. Except Glycyrrhiza iconica, Glycyrrhiza species grow in Turkey identified both anatomically and morphologically. Especially Glycyrrhiza iconica?s anatomical results compared with the results of studies conducted before. Morphologically, in terms of size structure, the root, stem and rhizome of Glycyrrhiza species have been found to be quite small. Sartoria hedysaroides is a monotypic genus and has been collected from different localities in Konya. Sartoria samples collected from high altitude has short (procumbens), however, samples collected from low altitude is tall (ascending). This study demonstrated that features of these two samples has some differences both morphologically and anatomically.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Glycyrrhiza iconica, Sartoria hedysaroides, Anatomi, Morfoloji, Ekoloji, Endemik, Anatomy, Endemic, Ecology, Morphology, Sartoria hedysaroides

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İlhan, V. (2012) Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. ve Sartoria hedysaroides Boiss. & Heldr. (Fabaceae) üzerine morfolojik ve anatomik bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.