Bazı kaliksaren türevlerinin atık madeni yağların geri kazanımında kullanımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, öncelikle kaliksarenler sentezlenerek, kaliksarenler hidroksil gruplarından (upper rim) fonksiyonlandırılarak, yeni türevler sentezlendi. Elde edilen makromoleküler bileşikler, otomotiv servislerinden alınan atık yağlar, tekstil ve metal endüstrisinden elde edilen atık yağlar ile muamele edilerek, atık yağlar içerisindeki metalik safsızlıkların giderilmesinde etkinliği araştırıldı. Ayrıca kontamine olmuş organik safsızlıkların da moleküler kompleksler halinde uzaklaştırılması amaçlandı
In this study, new calixarene derivatives have been synthesized by functionalized from hydroxy groups of calixarenes. Obtained makromolecules compounds have been treated with waste oil which receives from automotive services and derivated from the textile and metal industries and effectness of their have been investigated to take of metalic impurities in waste oil. Also contaminated organic impurities are intended to remove as molecular complex.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Atık madeni yağ, Metal kompleksi, Waste mineral oil, Metal complex

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Aşir, M. (2009). Bazı kaliksaren türevlerinin atık madeni yağların geri kazanımında kullanımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.