Âşık Ömer Divanı’nda Eski Anadolu Türkçesi unsurları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eski Anadolu Türkçesi, Oğuz-Türkmen lehçesi temelinde Anadolu’da gelişen 13-15. yüzyılları arasını kapsayan yazı dilinin adıdır. Bu dönemin devamı olan yazı diline ise Osmanlı Türkçesi (15-20 yüzyıl) denmektedir. Dönemleri birbirinden kesin çizgilerle ayırt etmek oldukça güçtür. Osmanlı Türkçesi döneminde ortaya konan herhangi bir eserde Eski Anadolu Türkçesinin hem gramer şekillerini hem de o dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan kelimelerini görmek mümkündür. İşte 17. yüzyılda yaşamış büyük bir halk ve divan şairi olan Âşık Ömer’in Prof. Dr. Yakup KARASOY ve Doç. Dr. Orhan YAVUZ tarafından hazırlanan divanındaki şiirlerinde de bir önceki dönemin dil özellikleri kendini göstermektedir. Bu çalışmada, Âşık Ömer Divanı’nda Eski Anadolu Türkçesinin dil özellikleri tespit edilmeye çalışılacaktır.
Old Anatolian Turkish is the name of the language which developed under the skin of Oghuz Turkman dialect in Anatolia and incloses the era between the 13th and 15th centuries. The continuation of this era is, on the other hand, called Ottoman Turkish (15-20th centuries). It is quite difficult to precisely sort out these eras from one another. In any literary work produced during the Ottoman Turkish Era, it is possible to encounter with the words which have both the characteristics of the era and the grammatical aspects of Old Anatolian Turkish. Here, both a great minstrel and a divan poet who lived in the 17th century, Âşık Ömer presents the language properties of the previous era in his poems prepared out of his divan by Prof. Yakup KARASOY and Assoc. Prof.Dr. Orhan YAVUZ. This study aims to determine the language properties of Old Anatolian Turkish in Âşık Ömer's Divan.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/604

Anahtar Kelimeler

Âşık Ömer Divanı, Eski Anadolu Türkçesi, Old Anatolian Turkish

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Direkci, B. (2013). Âşık Ömer Divanı’nda Eski Anadolu Türkçesi unsurları. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (33), 15-28.