Üç köpekte konjestif kalp yetmezliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu vaka raporunda, konjestif kalp yetmezliği olan 3 köpekte klinik, hematolojik, kan gazları, bazı biyokimyasal, elektrokardiografik (EKG), radyografik, ultrasonografik ve otopsi bulguları sunulmuştur. Bütün köpeklerde plazma kardiak troponin I (kTnI) ve kreatinin kinaz izoenzim MB (CK-MB) enzim düzeylerinde önemli oranda artış belirlendi. Elektrokardiografik muayenede bir köpekte atrial fibrilasyon, diğer iki köpekte ise ventriküler taşikardi saptandı. Radyografik ve ultrasonografik muayenede bütün köpeklerde sağ ve sol kalpte dilatasyon gözlenmiştir.
In this case report the clinical, hematological, blood gases, some biochemical, ultrasonographic, electrocardiographic (ECG), radiographic and necropsy findings were presented in three dog with congestive heart failure. Plasma cardiac troponin I (cTnI) and creatinin kinase isoenzyme MB (CKMB) concentrations of all dogs were significantly increased. In the electrocardiagraphic examination, one dog had atrial fibrillation and two dogs had ventricular tachycardia. Radiographic and ultrasonograhpic examination, left and right heart dilatation was observed in all cases.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kalp yetmezliği, kTnI, CK-MB, köpek, Heart failure, cTnI, dog

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

26

Sayı

1

Künye

Ok, M., Öztürk, A. S., Er, C., (2010). Üç köpekte konjestif kalp yetmezliği. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 26 (1), 57-62.