İzmir Etnografya Müzesinde Ve Efes Müzesi Selçuk'ta bulunan hamam takımlarının incelenmesi

Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İzmir Etnografya Müzesinde ve Efes Müzesi Selçuk'ta Bulunan Hamam Takımlarının İncelenmesi'' isimli bu araştırmada, adı geçen müzelerde yer alan hamam takımları ile ilgili eserleri incelemek ve belgelendirmek amaçlanmıştır. İzmir Etnografya Müzesi ve Efes Müzesi Selçuk'ta bulunan hamam takımları içerisinde yer alan eserlerden 3 takım İzmir Etnografya Müzesinden, 3 takım da Efes Müzesi Selçuk'tan seçilmek suretiyle oluşturulmuş ve toplam 51 adat örnek araştırma kapsamına alınmıştır. İlk olarak literatür taraması yapılarak araştırma içerisinde yer alacak ön bilgiler belirlenmiştir. Bu kapsamda gözlem fişi geliştirilerek örneklerin tüm özellikleri belirlenmiştir. Bu bilgiler fotoğraf, desen ve kalıp çalışmaları ile desteklenmiştir. Ürünlerin belli özellikleri için oluşturulan tablolara gözlem fişlerinden elde edilen veriler işlenmiş ve bulgular ile sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Türk toplumunun sosyal hayat içerisinde önemli bir yere sahip olan ?Hamam Kültürü'' çok eski tarihlere uzanan köklü bir geçmişin izlerini taşımaktadır. İşte bu kültürün en önemli eserleri arasında yer alan Hamam Takımları ve Giysileri de içinde bulundukları dönemin değerli yapıtlarındandır. İzmir ili içerisinde bulunan iki müzede yapılan araştırmada, hamam içerisinde kullanılan eşyaların bir kısmı araştırılıp incelenmiş ve belgelendirilerek tanıtılmaya çalışılmıştır.
In this study named ?Research of Bath Sets in İzmir Ethnography Museum and Efes Museum Selcuk?, it is aimed to search and document the works related to bath sets take part in mentioned museums. Three of the bath sets from İzmir Ethnography Museum and three of them from Efes Museum have been selected and composed, and 51 pieces have been taken in the scope of the research. Firstly, related information that would take part in the research has been determined by literature scanning. In this scope, all features of the examples have been determined by improving observation cards. This data is supported by photograph, design and model works. The data obtained from observation cards has been processed in the tables performed for the certain features of the products and tried to reach the conclusion by the findings. ?Bath Culture? that has a very important place in the social life of Turkish society carries the past traces of deep rooted history. Bath Sets and Clothes that take place in this culture are the valuable works of that period. In the research made in the two museums in İzmir, some pieces used in bath are tried to be introduced by searching, examining and documenting.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Giysiler, Clothes, Hamam takımları, Bath sets, Hamamlar, Baths, Türk hamamı, Turkish bath

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güler, F. (2010). İzmir Etnografya Müzesinde Ve Efes Müzesi Selçuk'ta bulunan hamam takımlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.