Primer monosemptomatik enürezis noktürna tedavisinde Tolterodin'in etkinliği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Monosemptomatik primer enürezis noktürnalı 38 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalarda fiziki ve labaratuar incelemeler sonucunda, organik patolojiler ekarte edilerek tedavi öncesi ürodinamik ve klinik değerlendirme yapıldı. Tüm hastalara 3 ay süresince, 2 mg/gün oral tolterodin tedavisi verildi. 3 aylık tedavi sonrası tekrar ürodinamik ve klinik değerlendirme yapıldı. Tedavi öncesi ürodinamik değerlendirmede instabil mesane (mesane kapasitesi düşüklüğü ve / veya detrüsör instabilitesi) tespit edilen 30 hastanın (%79), tedavi sonrası ürodinamik değerlendirmesinde 15 hastaya (%40) gerilediği görüldü. Tedavi öncesi (mesane kapasitesi düşüklüğü ile olabilen) detrüsör instabilitesi saptanan 22 hastanın (%58), tedavi sonrasında 7 hastaya (%18) gerilediği görüldü. Bu 22 hastanın 17'sinde (%77) klinik olarak anlamlı yanıt alındı. Tedavi öncesi (detrüsör instabilitesi ile olabilen) düşük mesane kapasitesi saptanan 26 hastanın (%68), tedavi sonrası 10 hastaya (%26) gerilediği görüldü. Bu 26 hastanın 21'inde (%81) klinik olarak anlamlı yanıt alındı. Tedavi öncesi sadece mesane kapasitesi düşük olan 8 hasta (%21) varken, tedavi sonrası mesane kapasitesi düşük olan 1 hasta (%2,6) saptanması anlamlı bulundu (p<0,05). Tedavi öncesi sadece detrüsör instabilitesi olan 4 hasta (%10,5) varken, tedavi sonrası 1 hasta (%2,6) saptanması anlamlı bulundu (p<0,05). Tedavi sonrası ürodinamik değerlendirmede ortalama maksimum mesane kapasitesinin anlamlı olarak arttığı ve ortalama maksimum detrüsör basıncı değerlerinin, tedavi öncesine göre olarak anlamlı olarak azaldığı gözlendi. Anstabil mesaneli hastalarda tedavi öncesi değerlendirmede ortalama 2,25 olan haftalık ıslak gece sayısının, tedavi sonrası haftada ortalama 1,12 ıslak gece sayısına anlamlı olarak gerilediği gözlendi (p<0,05). Sonuç olarak ürodinamik olarak normal olmayan 19 hastada (%64); ürodinamik olarak normal olan ve normal olmayan toplam 26 hastada (%68) anlamlı klinik yanıt alındı. Bu çalışmada enürezis noktümalı çocuklarda tolterodin tedavisine klinik ve ürodinamik olarak anlamlı yanıt alındı, yan etkilerinin az ve tolere edilebilir olduğu görüldü.
We included 38 patients with monosymptomatic primary enuresis nocturna in this study. After physical and laboratory investigations, we excluded organic pathology. Before treatment we evaluated the patients urodynamical and clinical. Two mg/kg tolterodin p.o. was administered to each patient during three months. After this treatment we evaluated the patients urodynamical and clinical. Before tolterodin treatment 30 patients (79%) have unstable bladder (low bladder capacity or detrüsör instability). After treatment 15 patients (40%) have unstable bladder. Before treatment 22 patients (58%) have detrüsör instability (which can be with low bladder capacity). After treatment 7 patients (18%) have detrüsör instability. 17 (77%) of this 22 patients have clinically significant result. Before treatment 26 patients (68%) have low bladder capacity (which can be with detrüsör instability). After treatment 10 patients (26%) have low bladder capacity. 21 (81%) of this 26 patients have clinically significant result. Before treatment 8 (21%) patients have low bladder capacity but after tolterodin administration only 1 (2,6%) patient has low bladder capacity. This result was statistically significant (p<0,05). Before treatment 4 (10,5%) patients have detrüsör instability but after tolterodin administration only 1 (2,6%) patient has detrüsör instability. This result was statistically significant (p<0,05). After tolterodin treatment in urodynamic study, mean maximum bladder capacity was significantly increased and mean maximum detrussor pressure level was significantly decreased compared to before treatment. With unstable bladder patients, before treatment patients have 2,25 ıslak gece sayısı, after treatment patients have 1,12 ıslak gece sayısı (p<0,05). As a result urodynimically abnormal 19 (64%) patients and urodynimically normal and abnormal 26 (68%) patients have clinically significant result. In this study, with enuresis nocturna children have significantly clinical and urodynamic results with tolterodin treatment and they have minimum side effect.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Enürez, Enuresis, Kas gevşeticiler, Muscle relaxants, Tedavi, Treatment, Ürodinamikler, Urodynamics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yılmaz, K. (2009). Primer monosemptomatik enürezis noktürna tedavisinde Tolterodin'in etkinliği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.