Soğuk savaş sonrası dönemde değişen güvenlik algılamaları ve bir güvenlik sorunu olarak başarısız devletler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

I. ve II. Dünya Savaşlarını takip eden dönemde devletler güvenliklerini sağlamak için çeşitli düzenlemelere ve anlayışlara göre hareket etmişlerdir. Sovyetlerin dağılmasının ardından Körfez Savaşı ve bunu takip eden dönemde meydana gelen 11 Eylül saldırılarından sonra Yeni Dünya Düzeni bağlamında güvenlik çalışmaları hız kazanmış ve derinleşmiştir. Salt askeri yeterlilik özelliğini kaybetmiş. Güvenlik olgusu kültürel birikim, etnik çeşitlilik, insanı değerler gibi etmenleri de içine alarak gelişim göstermiştir. Soğuk Savaş sonrasında güvenlik bağlamında ortaya çıkan diğer bir sorunda başarısız devletlerdir. Başarısız devlet tanımlaması zor bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel zorluk başarısız devletler için kullanılan tanımlamalarının göreceli olmasıdır. Konun öneminin bir başka sebebi de başarısız devletlerin sorunlarının, içsel çatışmalarının bulundukları bölgeyi kolayca etkileyebilmesidir. Bu noktada başarısız devletlerin sahip olduğu sosyal ve ekonomik dengesizlikler, siyasi istikrarsızlık ve ekonomik yetersizlikler çatışmaların ortak çıkış noktaları gibi gözükse de politik evrimlerini yalnız tamamlayamamaları da sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. Başarısız devletler dünya politikasında kırılma noktalarıdır. Devletlerin başarısız oldukları durumları tespit etmek ve incelemek bizlere daha iyi bir devlet yapısı kurmamız için önemli ipuçları sağlayacaktır. Kimileri bu kavrama retorik olarak baksalar da sistemdeki mevcut durum gerçekliklerini kanıtlamaya yeter deliller taşımaktadır. Küresel terörün yuvalanma alanları, insan hakları ihlallerinin büyük ölçüde görüldüğü alanlar, otoritesi ve kontrolünü yitirmiş devletlerin olduğu alanlardır. Bu bağlamda başarısız devlet kavramı gerçeklik içermektedir. Devletleri başarısız yapan sadece kendi hataları değildir. Dış müdahaleler post kolonyal dönemin getirdikleri ve soğuk savaşın boş kalan oyun alanları olmak bu devletlerin en azından halklarının seçtiği bir yol olmamıştır. Demokrasi ve insanlık adına yapılan müdahaleler modern dünyanın günah çıkarma yöntemlerinden başka bir şey değildir.
During the period of after 1st and 2nd World War, Countries act various preparations and comprehensions to defense their selves. After broken up of SSCB, Iraq War and the period that continues with September 11 terrorist attacks, security studies speed up and enlarged in the mean of New World System. Only military sufficiency is not enough anymore. Mean of security is brushed up by getting concepts inside itself, like; cultural aggregation, ethnic variety, humanity. After Cold War period there is another problem that the world was faced about security which is unsuccessful countries. Unsuccessful countries explanation is a difficult concept that we're confronted with. Base difficulty is explanation of unsuccessful countries were relative. Other reason of the importance of the topic is unsuccessful country's problems were effecting easily the area of internal encounter. The main starting points of encounter are unsuccessful countries social and economical in balance, political inefficiency and being non-independence at the grow up period of politic. And this makes difficult to solve the problem. Unsuccessful countries are the breaking point of world politics. Checking, investigating and determining countries where they're not successful can help us with clue to establish better country build. Although some people look this concept in theory, present situation in the system includes enough proofs to proof reality of the concept. The places that global terror are seen and the places where is no human rights are being in the countries which has no authority and control. In this respect, the concept of unsuccessful countries is including fully reality. Countries are not being unsuccessful with their own faults. The act that is done for democracy and humanity are only for modern world's confessing their sins.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Soğuk savaş, Cold war, Güvenlik sorunu, Security problem, Başarısız devlet, Failed state

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güner, A. U. (2008). Soğuk savaş sonrası dönemde değişen güvenlik algılamaları ve bir güvenlik sorunu olarak başarısız devletler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.