Tevrat ve Kur'an'a göre Samiri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tevrat ve Kur'an'a Göre Sâmiri? adlı bu tezde Tevrat ve Kur'an'daki Sâmiri isimleri değişik yönlerden ele alınmıştır. Burada, Yahudilikle alakalı kitaplardan, tefsirler ve tarih kitaplarından yararlanılmıştır. Çalışmamız giriş, iki bölüm ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Giriş bölümünde, konu ve araştırma metodu hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde, Sâmiri ve İsrâil isimleri genel bir çerçevede analiz edilmiş, Sâmiri'nin milliyeti ve bu konu hakkındaki iddialar tartışılmıştır. İkinci bölümde ise Sâmiri olayı, Sâmiri'nin buzağı putu ve Sâmiri'yi bu davranışa yönlendiren sebepler ele alınmış, İsrâiloğulları'nın buzağı heykeline tapmasından sonra nelerin meydana geldiği incelenmiştir.
In this thesis, titled ?Samiri According to the Torah and Holy Quran?, the name of Samiri in Torah and Holy Quran was examined from different aspects. Here, from the books related judaism, tafsirs and historical sources were benefited. Our study consists of an introduction, two chapters and final section. In the introduction, the information was given about the objection and method of investigation. In the first chapter, Samiri and Israel name generally analyzed. Nation of Samiri and claims about Samiri?s nation were discussed. In the second chapter, the event Samiri, his calf statue and reasons for guiding he to that behavior in that happening were evaluated. What happened after Children of Israel?s worship to calf sculpture were examined. In final section, the results that got from this thesis were assested.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Samiri, Tevrat, Old Testament, Yahudilik, Judaism, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kayak, F. (2010). Tevrat ve Kur'an'a göre Samiri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.