Lagina Hekate kutsal alanından bulunmuş heykel parçaları

Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İhtişamlı bir giriş kapısına sahip, dört tarafı stoalarla çevrili Lagina Hekate Kutsal Alanı Türk Arkeoloji ve müzecilik tarihinin başlangıç noktalarından birisidir. Her bir cephesinde farklı bir konusun işlendiği frizleri Geç Hellenistik Dönem mimari kabartma örnekleri içinde ender rastlanan örneklerdendir. Ayrıca kazılar sonucunda bulunan mermer heykel ve heykel parçaları kutsal alanın Geç Hellenistik Dönem ve Roma Dönemine ait birçok heykeltıraşlık eserine ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan başkanlığında sürdürülen sistemli kazılar sonucu bulunmuş mermer heykel parçalarından 30 tanesi çalışmamızın konusunu oluşturmuştur. Parçalar; Bay ve Bayan Figürü Parçaları, Frizlere Ait Olduğu Düşünülen Parçalar, Başlar, Vücut Parçaları ve Kıvrım Parçaları olarak ayrılmıştır. Gruplandırılması yapılan parçaların tanımlanması ve tarihlendirilmesi yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda kutsal alandaki heykel çeşitliliği ve frizlere ait olabilecek parçalar, benzerleri bulunan örneklerle gösterilmiştir.
Lagina Hekate Sanctuary is one of the starting of the Turkish history of Archeology and Museology. Friezes of temple, each side have been carved different issue, is the one of rare examples of the Late Hellenistic Period. İn addition, marble sculpture and sculpture parts are found in excavations shows us the sanctuary has made landlord from Late Hellenistic and Romans period. Marble fragments of sculpture ( 30 fragments) are constitute base of our work from found of excavations. Marble fragments of sculpture are constitute base of our work from found of excavations carried out under the chairmanship of Prof. Dr. Ahmet A. Tırpan. The fragment were separated; figures of male and women, possible frieze fragments, Heads, body parts, fragment of folds. The fragments were done identification and dating of after grouping. The variety of statues and possible frieze fragments had been found in the sanctuary by comparing similar the examples as a result of this study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Lagina Hecate Temple, Lagina Hekate Tapınağı, Arkeoloji, Archeology, Arkeolojik kazılar, Archeological excavations, Heykel, Sculpture, Kabartma sanatı, Relief art, Klasik arkeoloji, Classic archaeoogy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Böker, Ö. (2010). Lagina Hekate kutsal alanından bulunmuş heykel parçaları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.