Afyonkarahi?sar I?li?nde Koyunlarda Mavi? Di?l Vi?rus Enfeksi?yonunun Kompetati?f Elisa I?le Araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Özet: Mavi Dil Virus (Blue Tongue Virus-BTV) enfeksiyonları koyunların önemli abort etkenleri arasındadırlar. Bu çalışmada, BTV enfeksiyonunun varlığını serolojik olarak araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Afyonkarahisar ilindeki 4 ilçedeki 7 köyden toplam 568 koyun örneklendi. Serolojik muayenede ruminant türlerinde tüm BTV serotiplerini belirlemek için geliştirilmiş kompetatif ELISA kullanıldı. Test sonuçlarına göre, 568 örnekten 141'inin (%24.8) BTV antikor pozitif olduğu belirlendi. Köy bazında ise %11.1 ile %42 arasında değişen oranlarda seropozitiflik tespit edildi.
Summary:Bluetongue Virus (BTV) infection is among the most important abortive agents in sheep. This study was performed for investigate the entity of BTV infection as serologically. For this purpose, total of 568 sheep were sampled in 7 village at 4 different territory in Afyonkarahisar Province. Competitive ELISA which developed to detect all serotypes of BTV in ruminant species was used for serological examination. Test results indicated that, out of 568 samples, 141 (24.8%) were found to be antibody positive for BTV. The proportions were varied among 11.1% and 42% in the village basis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Afyonkarahisar, Antikor, Mavi Dil, seroloji, Antibody, Bluetongue, serology

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

1

Künye

Gür, S., (2008). Afyonkarahi̇sar İli̇nde Koyunlarda Mavi̇ Di̇l Vi̇rus Enfeksi̇yonunun Kompetati̇f Elisa İle Araştırılması. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 24 (1), 35-39.