Ailesel sarkoidoz

Küçük Resim Yok

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sarkoidoz, nedeni tam olarak bilinmeyen ancak etiyolojisinde genetik, enfeksiyöz ajanlar, mesleksel maruziyet ve çevresel faktörlerin rol oynadığı multisistemik granülomatöz bir hastalıktır. Sarkoidozda ailesel yatkınlık bilinmekle beraber kalıtım şekli tam olarak tanımlanamamıştır. Bu makalede histopatolojik olarak sarkoidoz tanısı koyduğumuz iki kız kardeşi sunduk. Yapılan genetik incele- me sonucunda her iki kardeşte de Human Lökosit Antijen (HLA) HLA A24, B51, Cw07, DRB1 15, DQB1 06 genleri ortak olarak saptandı. Her iki olguya steroid tedavisi başlandı ve takibe alındı. Sonuç olarak her iki kız kardeşte tesbit edilen bulgulara göre sarkoidozda ailesel genetik yatkınlık olabileceği ve sarkoidoz tanısı alan bireylerin ailesinin sarkoidoz yönünden değerlendirilmesi gerektiği kanısına varıldı
Sarcoidosis is a multisistemic, granulomatous disease with an unknown etiology, but genetic factors, infectious agent occupatinal exposure and environmental factors may play a role in etiology. Although familial predisposition is known in sarcoidosis, the type of inharitance is not defined exactly. In this article we reported two sisters with the diagnosis of sarcoidosis confirmed histopathologi- cally. The result of genetic analysis reaveled that were common in human leucocyte antigen (HLA) HLA A24, B51, Cw07, DRB1 15, DQB1 06 genes both of the sisters. Steroid therapy was initiated to both patients and they were followed up. In conclution , according to findings found in both sisters, we thought that genetic predisposition could be seen in sarcoidosis and the family members of the sarcoidosis cases should be evaluated for sarcoidosis

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Genel ve Dahili Tıp

Kaynak

Genel Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

23

Sayı

4

Künye