MUHASEBE DERSİNDE ÖĞRETİLEN KONULARIN/YÖNTEMLERİN UYGULAMADA TERCİH EDİLME DÜZEYİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bilginin değeri; doğru, hızlı, zamanında ve uygulanabilir düzeyde üretilmesi ile artacaktır. Herhangi bir meslekle ilgili olarak sunulan teorik bilginin yeterliliği yanında, öğretilen konuların da uygulamada tercih edilme düzeyi önemlidir. Muhasebe derslerinde aktarılan hem teorik bilgilerin hem de üzerinde durulan konuların/yöntemlerin uygulamayla örtüşmediği veya uygulamanın gerisinde kaldığı yönündeki eleştiriler, özellikle uygulayıcı ve öğrenciler tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Bu çalışmada, muhasebe derslerinde öğretilen konuların/yöntemlerin uygulamada tercih edilme düzeyinin belirlenmesi ve muhasebeci-mükellef ilişkilerindeki memnuniyet düzeyinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, Sivas ilindeki muhasebecilik bürosunda faaliyet gösteren, serbest muhasebeci ve mali müşavirler üzerinde anket uygulanarak tamamlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, muhasebe derslerinde üzerinde durulan konuların/yöntemlerin büyük bir çoğunluğu uygulayıcılar tarafından da tercih edilmekte ve konu açısından öğreticilere yapılan olumsuz eleştiriler dayanaksız olarak görülmektedir. Ayrıca meslek elemanlarının, hem mesleki hem de mükelleflerle olan iş ilişkileri açısından memnuniyet düzeylerinin yeterli olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

muhasebecilik mesleği, accountancy profession

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

25

Künye