Afyonkarahisar ili yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-06-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Türkiye?nin yenilenebilir enerji kaynakları ele alındı ve Afyonkarahisar ili yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli incelendi. Afyonkarahisar jeotermal enerji bakımından zengin bir potansiyele sahip olduğundan belirtilen enerji kaynağı üzerinde detaylıca duruldu. Güneş enerjisi potansiyeli Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Meteoroloji İstasyonu Güncel verileri kullanılarak güneşlenme süresi ve güneş enerjisi potansiyeli belirlendi. Devlet Meteoroloji Müdürlüğü Afyonkarahisar ili için 10 metre yükseklikte ölçülen saatlik ortalama rüzgâr şiddeti verileri kullanılarak, Afyonkarahisar bölgesinin rüzgâr enerjisi potansiyeli sayısal verilerle ifade edildi. Rüzgâr enerjisinin değerlendirilmesinde istatistiksel yaklaşımlar olan Weibull dağılımı ve Rayleigh dağılımı fonksiyonu kullanıldı. En Yüksek Olabilirlik Yöntemi (EYO) kullanılarak Weibull ve Rayleigh dağılımları parametreleri hesaplanıp ortalama güç yoğunluğu belirlendi.
In this thesis, studying on the renewable energy sources, the potential renewable energy sources in Afyonkarahisar has researched. As Afyonkarahisar has rich potential renewable energy sources it has been about mentioned significantly this subject. The potential of solar energy in the region of Afyonkarahisar, being used Turkish State Meteorological Service Afyonkarahisar Meteorological station current data, the sunshine duration and potential of solar energy have stated. By using the Turkish State Meteorological Service for Afyonkarahisar province hourly wind force data measured 10 meters in height, the potential of wind energy in the region of Afyonkarahisar will be reviewed statistically. Weibull and Rayleigh distribution functions have been used in the evaluation of wind data as statistical approach. By using the Maximum Likelihood Method, Weibull distribution and Rayleigh distribution parameters have been calculated. Related with Weibull and Rayleigh distribution parameters, average energy and wind power density have determined.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Afyon, Güneş enerjisi, Hidroelektrik enerjisi, Jeotermal enerji, Rüzgar enerjisi, Yenilenebilir enerji kaynakları, Geothermal energy, Hydroelectric energy, Renewable energy sources, Solar energy, Wind energy

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demirkol, Z. (2013). Afyonkarahisar ili yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.