4857 Sayılı Kanun ve Yargıtay Kararları Çerçevesi̇nde Ödünç İş İli̇şki̇si̇

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011 Mayıs

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. Maddesi’nde düzenlenen “geçici iş ilişkisi" tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmış ve Yargıtay kararlarıyla konunun pekiştirilmesi amaçlanmıştır. Geçici(Ödünç) iş ilişkisi kavramı Türk çalışma hayatına 1960’lı yıllarda girmiş ve hızla yaygınlaşmıştır. Geçici(Ödünç) iş ilişkisi her şeyden önce şirket topluluklarında ve bunlardan biri olarak holdinglerde, şirketlerin daha çok vasıflı iş gücü ihtiyacını karşılamak için yardımlaşmalarında veya üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesinde ya da aynı gruptan olmayan şirketlerin birlikte bir işi üstlenmelerinde yahut mali güçlüklerle karşılaşan bir işverenin işçisini işlerinin düzelmesine kadar başka bir işverene vermesinde ortaya çıkmaktadır. Böylece hem işçinin verimliliğinin artması sağlanmış hem de işçinin işverene olan maliyetinin düşürülmesi amaçlanmıştır.
In this study, "temporary employment relationship" held in the article no.7 of the Labour Law No. 4857 was explained in all aspects and the Supreme Court decisions matter was aimed strengthen. The concept of Temporary (loan) business relations entered into the Turkish working life in the 1960s, and quickly spread. Temporary (loan) business relationship emerges, in corporate communities and in holding companies which is one of them, in companies where more highly skilled workforce is needed for assistance or educating the senior managers or undertaking the same job together, or giving the workers of one firm that faces financial difficulties to another firm till solving the problems. In this way, both the rise of worker productivity and reduce of the workers’ costs was aimed.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Geçici(Ödünç) iş ilişkisi, işçi-işveren ilişkileri, Temporary (loan) business relationship, worker-employer relations

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

1

Künye

Kılıç, A., (2011). 4857 Sayılı Kanun ve Yargıtay Kararları Çerçevesi̇nde Ödünç İş İli̇şki̇si̇. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, (1), 57-78.