Taekwondo milli takım sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin başarıya etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmaya Türkiye Taekwondo şampiyonasına katılan, yıldızlar, kategorisinde 30 kız, 30 Erkek, gençler kategorisinde 30 kız 30 erkek ve büyükler kategorisinde 20 kız 20 erkek katılmıştır. Araştırmada verilerin toplanması anket tekniği ile yapılmış olup sporcuların kaygı düzeyini ölçmek için Spielberger ve arkadaşlarının geliştirdiği Durumluk Sürekli Anksiyete Envanteri (State Trait Anxiety Inventory STAI) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları Öner ve Le Compte tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan deneklerden yıldız bayanların, yıldız erkeklerin, genç bayanların, genç erkeklerin, büyük bayanların ve büyük erkeklerin müsabaka öncesi, müsabaka sonrası durumluk kaygı, puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. (P>0.05). Deneklerin müsabaka derecelerine göre müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası durumluk kaygı puanlarının karşılaştırılmasında, müsabakada birinci olanların, müsabakada ikinci olanların ve müsabakada üçüncü olanların müsabaka öncesi durumluk kaygı puanları müsabaka sonrası durumluk kaygı puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05). Eğitim seviyelerine göre müsabaka öncesi ve sonrası durumluk kaygı puanlarının karşılaştırılmasında, ilköğretim mezunu olan sporcuların, lise mezunu olan sporcuların ve üniversite mezunu olan sporcuların müsabaka öncesi durumluk kaygı puanları müsabaka sonrası durumluk kaygı puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05). Annelerinin eğitim seviyelerine göre müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası durumluk kaygı puanlarının karşılaştırılmasında, annesi ilköğretim mezunu olan sporcuların, annesi lise mezunu olan sporcuların ve annesi üniversite mezunu olan sporcuların müsabaka öncesi durumluk kaygı puanları müsabaka sonrası durumluk kaygı puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05). Babalarının eğitim seviyelerine göre müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası durumluk kaygı puanlarının karşılaştırılmasında, babası ilköğretim mezunu olan sporcuların, babası lise mezunu olan sporcuların ve babası üniversite mezunu olan sporcuların müsabaka öncesi durumluk kaygı puanları müsabaka sonrası durumluk kaygı puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (P<0,05). Sonuç olarak; sporcuların durumluk Kaygısının yarışmadan hemen önce arttığı, buna karşın yarışma sonrasında durumluluk kaygıda düşüş olduğu gözlenmiştir. Müsabaka öncesi ve sonrası durumluk kaygı düzeyinin sporcunun başarısını etkilediği ortaya çıkmıştır.
The study was included 30 females, 30 males, in stars category, 30 females, 30 males, in juniors? category; and 20 females, 20 males, in adults category, who participated in Turkey Taekwondo Championship. During the study, collecting data was carried out via survey technique and State Trait Anxiety Inventory (STAI), developed by Spielberger at al., was used for measuring the anxiety level. Adaptation of the inventory to Turkish, validity and reliability works were realized by Öner and Le Compte. From the subjects included in the study, any statistically significant difference was not found in comparing the state anxiety scores of the star females, star males, junior females, junior males, adult females,adult males before competition and after competition (P > 0.05). In comparing the state anxiety scores of the subjects before competition and after competition according to the competition degrees, the state anxiety scores before competition of those first during the competition, those second during the competition, and those third during the competition were found significantly higher than their anxiety scores after the competition (P < 0.05). In comparing the state anxiety scores before competition and after competition according to the educational level, the state anxiety scores before competition of the sportsmen graduated from primary school, the sportsmen graduated from higher school, and the sportsmen graduated from college were found significantly higher than their anxiety scores after the competition (P < 0.05). In comparing the state anxiety scores before competition and after competition according to the educational level of the mothers, the state anxiety scores before competition of the sportsmen whose mothers graduated from primary school; the sportsmen whose mothers graduated from higher school, and the sportsmen whose mothers graduated from college were found significantly higher than their anxiety scores after the competition (P < 0.05). In comparing the state anxiety scores before competition and after competition according to the educational level of the fathers, the state anxiety scores before competition of the sportsmen whose fathers graduated from primary school; the sportsmen whose fathers graduated from higher school, and the sportsmen whose fathers graduated from college were found significantly higher than their anxiety scores after the competition (P < 0.05). In conclusion, it was observed that the state anxiety scores of the competitors increased before competition, while state anxiety decreased after competition. It was pointed out that before competition and after competition state anxiety level of sportsmen effects the success.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Taekwondo, Milli takım sporcuları, National team athletes, Durumluk kaygı, State anxiety

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bedir, R. (2008). Taekwondo milli takım sporcularının durumluk kaygı düzeylerinin başarıya etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.