Mütûn-i Erbaa'da İmam Ebü Yûsuf'a atfedilen ibâdetle ilgili görüşlerin tahkiki

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma; Hanefi mezhebinin muteber kitapları arasında olan mütûn~i erbaa'nın ibadetler bölümünde İmam Ebü Yûsuf a nispet edilen görüşler Özelinde, bir sıhhat tespiti çalışmasıdır. Çalışmamız, bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır: Gîriş bölümünde çalışmanın amacını ve sıhhat tespiti için takip ettiğimiz yöntemi anlattık. Birinci bölümde, görüşlerinin doğru aktarılıp aktarılmadığını tespit etmeyi amaçladığımız İmam Ebû Yûsuf (v. 182/798) hakkında kısaca bilgi verip; hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerinden bahsettik. İkinci bölümde, Hanefi furû-i fıkıh alanındaki tarihi seyrini ve metinlerin temel özelliklerini anlattık. Ardından mütûn-i erbaa'yı oluşturan dört metin kitabı ile bu kitapların müellifleri hakkında bilgi verdik. Üçüncü bölümde, ibadetler bölümü özelinde mütûn-i erbaa'da İmam Yûsufa nispet edilen görüşleri ele aldık. Bu görüşleri "nispeti isabetli olan görüşler", "nispeti hatalı olan görüşler" ve "isabeti tespit edilemeyen görüşler" şeklinde üçlü bir taksime tabi tuttuk. Daha sonrada hanefi mezhebi kaynaklarını tarayarak bu görüşleri tahkik etmeye çalıştık. Sonuç bölümünde ise çalışma neticesinde elde edilen istatistiksel bilgileri sunup, ulaştığımız sonuçları zikrettik.
This dissertation aims to determine how healthy the pass of know!edge in the Hanafî school of law took place by focusing on the views of îmam Abu Yusuf in the 'Ibadat (rituals) sections of the four most prominent text books in the Hanafî school (A|-Mutun Al-'Arba'a). The dissertation consists of an introduction, three chapters and a conclusion. In the introduction, we have explained our goal in choosing this topic and the method we have pursued during our research. In the first chapter, we have given information about imam Abu Yusufs (d. 182/798) life, scholarship and works. In the second chapter we cxamined the historical development of the text books in the Hanafî fiqh literatüre and their c onun on characteristics. We have also given detailed information about the four most known text books (AI-Mutun Al-'Arba'a) and their authors. In the third chapter we examined the vievvs attributed to imam Abu Yusuf in the 'Ibadat (rituals) sections of the four Hanafi text books. Every sub-chapter examines the quoted views and categorizes them to "correctly quoted", "misquoted" and "unknown/undeterminab!e" vievvs. In the conclusion we've given the statistics and listed the results we've reached by this research.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ebu Yusuf, Mütun-i Erbaa, İslamiyet, Islam

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Ekinci, M. (2010). Mütûn-i Erbaa'da İmam Ebü Yûsuf'a atfedilen ibâdetle ilgili görüşlerin tahkiki. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.