Akut renal kolik tedavisinde diklofenak sodyum, metilprednizolon ve alfa blokör tedavilerinin karşılaştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Akut renal kolik tedavisinde diklofenak sodyum, metilprednizolon ve alfa blokör tedavilerinin karşılaştırılmasının yapıldığı çalışmamızda, Ekim 2008 ? Ocak 2009 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji Polikliniği ile Acil Servisine başvuran ve renal kolik tanısı alan, 30 hasta değerlendirildi. Hastalara tedavi öncesi renal kolik semptom skoru ve sayısal derecelendirme skoru uygulandı. Çalışmaya alınan hastalar 10'ar kişilik 3 gruba ayrıldı. Birinci gruba tek başına diklofenak sodyum 75 mg. (im), ikinci gruba diklofenak sodyum 75 mg. (im) ile prednizolon 16 mg. (oral) ve üçüncü gruba ise diklofenak sodyum 75 mg. (im) ile alfa blokör 10 mg. (oral) tedavisi verildi. Değerlendirme periyodu boyunca hastalara ek hiç bir medikasyon uygulanmadı. Tedaviye yanıtı 5, 10, 15, 20 ve 30. dakikalarda değerlendirildi. Çalışmamızın sonucuna göre; tedaviye yanıt açısından gruplar arası kıyaslamada istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı. Hastalardan alfa blokör ve diklofenak sodyum tedavisi verilen grupta, tek başına diklofenak sodyum verilen ve diklofenak sodyum ile prednizolon verilen gruplardan farklı olarak, taş düşürme oranı yani spontan taş pasajı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.001).
Among the patients who visited Emergency Department or Urology Clinic of Selçuk University Meram Faculty of Medicine between October 2008- January 2009, 30 patients with renal colic diagnose were enrolled in this study, comparing the therapeutic effects of diclofenac sodium,methylprednisolone and alpha blocker treatments. Before administration of the study drugs, each patient was evaluated with renal colic symptom score and numeric rating scale. Patients were randomly divided into three groups (each group consist of 10 patients); Group 1 recevied only diclofenac sodium 75 mg (im), group 2 received diclofenac sodium 75 mg (im) and methylprednisolone 16 mg. (oral), group 3 received diclofenac sodium 75 mg (im) and alpha blocker 10 mg (oral). During evaluation period no other medications were applied to patients. Therapeutic efficacy was evaluated at 5, 10, 15, 20 and 30.minutes after application of the drugs. As a result of the study, we found no significant difference between three treatment groups, only in group 3, receiving diclofenac sodium 75 mg (im) and alpha blocker 10 mg (oral), the ratio of renal stone expulsion or spontaneous stone passage was significantly different from the other two groups (p=0.001).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ağrı, Pain, Böbrek, Kidney, Böbrek hastalıkları, Kidney diseases, Böbrek taşları, Kidney calculi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

sümer, A. (2009). Akut renal kolik tedavisinde diklofenak sodyum, metilprednizolon ve alfa blokör tedavilerinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.