Amerika Birleşik Devletleri Federal Ceza Hukukunda plea bargaining (iddia pazarlığı) kavramı ve uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İddia pazarlığı, savcı, sanık ve mahkeme arasında gerçekleşen ve dava hakkında uygun bir sonuca ulaşma amacını taşıyan bir pazarlık sürecidir. İddia pazarlığı sanığa ?suçunu kabul etmesi? durumunda yargılamaya gidilmesi halinde alacağından daha az bir ceza sunmaktadır. Dava yükü günden güne artan yargı makamları bakımından uyuşmazlıkların kısa sürede sonlandırılması için çok önemli bir argümandır. İddia pazarlığı davanın tarafları arasındaki karşılıklı bir anlaşmadır.İddia pazarlığı, ceza hukuku uyuşmazlığını etkin şekilde sonlandırmanın bir yöntemidir. Mahkemelerin günden güne artan iş yükü karşısında iddia pazarlığı davaların kısa sürede sonlandırılmalarını sağlaması bakımından popüler bir metod olarak görülmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde ceza yargılamalarının çoğu yargılamaya gidilmeksizin ?iddia pazarlığı? yolu ile sonuçlandırılmaktadır. Başarılı bir iddia pazarlığı süreci için sanık müdafiinin ne tür bir iddia anlaşması yapılması gerektiğini anlaması ve yapılacak anlaşmaların sanığa ne şekilde etki edeceğini iyi tartması gerekmektedir. İddia pazarlığı genel olarak ?sözleşme? nitelikli olarak görülmektedir. Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler birçok kanun, rehber ilkeler, adalet bakanlığı genelgeleri ve içtihat hukuku kuralı ile kontrol edilmektedir. Yapılan iddia anlaşmasının türü ne olursa olsun, sanık müdafii mevzuatta yer alan düzenlemelerin sanık bakımından ne tür etkiler getirdiğini dikkate almalıdır.Çalışmamızda iddia pazarlığı ve iddia anlaşmalarına dair temel federal düzenlemeleri, cezalandırma rehberi ilkelerini ve Adalet Bakanlığı genelgelerini ve tipik bir iddia anlaşmasında yer alan hükümleri açıklamaya çalıştık.Çalışmada ayrıca Türk ceza adalet sisteminin önemli ve gerekli bir uygulaması olan ?uzlaşma? yöntemi ile ?iddia pazarlığı? arasındaki benzer ve farklı yönler de ifade edilmeye çalışılmıştır.
Plea Bargaining is the the process of negotiating an agreement between the defendant, the prosecutor, and the court as to an appropriate plea and an appropriate sentence in a given case. It usually allows a defendant to receive a lesser sentence if he pleads guilty. It is a tremendous asset to the courts as it speeds up the trial process and brings a quick end to many criminal cases. It is a mutual agreement between all parties. Plea bargaining is a way to resolve criminal cases in an efficient manner. With the dramatic increase in the number of cases heard by courts yearly, plea bargaining has become a popular way to dispose of cases on the docket. Most criminal cases in federal court are resolved not by trials, but by plea bargains. In order to negotiate a successful plea agreement, defense counsel must understand what kind of agreements can be made and the effect of each kind on the client?s sentencing exposure. Plea agreements are generally referred to and treated as contract. Rights and responsibilities under these contracts are controlled by layers of statutes, rules, guidelines, Department of Justice (DOJ) policies, and case law. Regardless of the type of plea agreement, counsel must understand the impact of all these layers of regulation in order to know what the provisions of the agreement will mean to the client.This study sets out the basic federal rules, sentencing guidelines and DOJ policies controlling plea agreements in federal court, and analyzes typical provisions that show up in many standard federal plea agreements.The similarities and the differencies between plea bargaining and ?the reconciliation method? which is an important and an essential part of Turkish criminal jurisdiction system can also be found in this study.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Amerika Birleşik Devletleri, United States of America, Amerikan Hukuku, American Law, Ceza Hukuku, Criminal Law, İddia pazarlığı, Plea bargaining

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yapar, M. E. (2012). Amerika Birleşik Devletleri Federal Ceza Hukukunda plea bargaining (iddia pazarlığı) kavramı ve uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.