Farklı orijinli ballar kullanılarak üretilen set tip yoğurtların soğukta depolama sırasında bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-07-12

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada %0, 3, 5 ve 7 oranlarında farklı ballar (çam, çiçek, karakovan, kestane ve kekik) ilave edilmiş sütten set tip yoğurt üretilmiştir. 28 günlük depolama süresince yoğurt örneklerinin fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri incelenmiştir. Çam balı ilave edilerek üretilen yoğurtların STK değeri (70.75) diğer örneklerden yüksek bulunmuştur. En yüksek pH değeri (4.20) kestane balı ilave edilen yoğurtlarda, en düşük pH değeri (4.13) ise çiçek balı kullanılarak üretilen yoğurtlarda tespit edilmiştir. Farklı balların kullanımı yoğurtların L. bulgaricus ve S. thermophilus sayısında önemli farklılıklar meydana getirmiştir (p<0.01). L. bulgaricus (5.68 log kob/g) ve S. thermophilus (5.86 log kob/g) sayısı karakovan ballı yoğurtlarda daha yüksek bulunmuştur. Duyusal olarak en fazla karakovan balı ilave edilmiş yoğurtlar beğenilirken, en az kekik balı ilave edilmiş yoğurtlar beğenilmiştir.
In this study, set-type yoghurt produced from different honey (pine, flower, karakovan, chestnut and thymus) at 0%, 3%, 5% and 7% ratios added to milk. Physicochemical, viscosity, microbiological and sensory characteristics of yoghurt samples were investigated during refrigerated storage for 4 weeks. The water holding capacity value (70.75) of the pine honey incorporated yoghurt samples were higher than other samples. The highest pH value (4.20) was determined in chestnut honey addition and the lowest pH value (4.13) was in the samples produced with flower honey addition. Addition of different honey honey to yoghurt milk has affected significantly L. bulgaricus and S. thermophilus counts of yoghurts (P < 0.01). L. bulgaricus (5.68 log cfu/g) and S. thermophilus (5.86 log cfu/g) counts were found in karakovan honey incorporated yoghurt. The yoghurts produced by adding karakovan honey had the highest points in the sensory evaluation, the lowest points were determined in thymus honey addition.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bal, Honey, Duyusal değerlendirme, Sensory evaluation, Mikrobiyolojik özellikler, Microbiological properties, Viscosity, Viskozite, Yoğurt, Yoghurt

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Mercan, E. (2013). Farklı orijinli ballar kullanılarak üretilen set tip yoğurtların soğukta depolama sırasında bazı fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerde meydana gelen değişimlerin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.