Mikrosatellit DNA markörleri kullanılarak atlarda ebeveyn tayini: bir vaka takdimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

At yetiştiriciliğinde, hayvanın gerçek değerinin belirlenmesi, soy kütüğü kayıtları, bilimsel çalışmalar ve adli olaylarda ebeveyn ve birey tespiti önem arz etmektedir. Bu amaçla DNA teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır. Sunulan bu çalışmanın amacı, T.C. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu tarafından gönderilen kısrak at ve yavru ata ait kan ve kıl örneklerinden DNA düzeyinde ebeveyn tayini ile ana-yavru ilişkisinin belirlenmesidir. Kan ve kıl örneklerinden DNA izolasyonu sonrası, Uluslararası Hayvan Genetiği Derneği (ISAG) tarafından tavsiye edilen 10 adet mıkrosatellit lokusu kullanılarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) yapılmıştır. Yükseltgenen PZR ürünleri Beckman Coulter CEQ-8000 Genetik Analiz sistemine yüklenerek kapiller elektroforez ve fragman analizi sonucunda her bir marköre ait allel ve genotipler belirlenmiştir. Sonuçlar ortak allel yönünden değerlendirilmiştir. Çalışmada Kıl—2 örneği kullanılarak yapılan analizlerden herhangi bir PZR ürünü ve allel elde edilememiştir. Bu örneğin detaylı incelenmesi sonucunda kıl köklerinin bulunmaması, örnekleme çalışmasının makas ile yapıldığını düşündürmektedir. Kıl—1 ve Kan-2 örneklerinde aynı allellerin gözlenmesi, bu örneklerin aynı bireye ait olduğunu göstermektedir. Kan-1 ve Kan-2 örnekleri AHT04, HMS02, HMS03, HTG06 ve VLH20 mikrosatellit lokuslarında en az birer ortak allele sahiptir. Ancak, AHT05, HMS06, HTG07 ve HTG10 lokuslarında ortak allellerin bulunmaması çalışmaya konu olan atlarda ana-yavru ilişkisinin bulunamayacağı kanaatini oluşturmaktadır.
Parentage testing is critically important in horse breeding for actual evaluation of an animal, stud registrations, forensic studies and scientific researches. For this reason, DNA technology is widely used. The objective of this study is to determine genetic relationship between a mare and a foal by using blood and hair samples that were sent by the Attorney Generalship of Kars Province. DNA isolations were performed by using blood and hair samples. DNA samples were amplified at 10 horse microsatellite loci which were selected from a list suggested by International Society of Animal Genetics (ISAG). The resulting polymerase chain reaction (PCR) products were separated by capillary electrophoresis using a Beckman Coulter CEQ- 8000 Genetic Analysis System. Allele scoring was accomplished based on their base-pair size by fragment analysis and genotypes were determined each loci. Genotype data were evaluated based on common alleles. PCR products and so allele peaks were not determined for hair sample-2. When this sample was examined in detail, no hair roots were observed, which suggested that sampling was performed by a scissor. The same genotypes were observed between hair sample-1 and blood sample-2, therefore they belonged to the same animal. At least one common allele was observed at each AHT04, HMS02, HMS03, HTG06 and VLH20 loci for blood samples 1 and 2. On the other hand, common alleles were not determined for AHT05, HMS06, HTG07 and HTG10 microsatellite loci. These results suggested that no paternity is possible between the mare and the foal.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Veterinerlik

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

24

Sayı

1

Künye

Özşensoy, Y., Kurar, E., Bulut, Z., Nizamlıoğlu, M., (2008). Mikrosatellit DNA Markörleri Kullanılarak Atlarda Ebeveyn Tayini: Bir Vaka Takdimi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 24 (1), 87-91.