A new record for the Turkish Mycota from Trabzon: Laccaria macrocystidiata (Migl. & Lavorato) Pázmány

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi, Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Fungal specimens were collected in Hıdırnebi (Trabzon) in September 2010. According to current studies, Laccaria macrocystidiata is recorded first time for the Turkish Mycota. The new record is illustrated and briefly described below.
Mantar örnekleri Eylül 2010 tarihinde Hıdırnebi'den (Trabzon) toplandı. Mevcut çalışmalara göre, Laccaria macrocystidiata Türkiye mikotası için ilk kez kaydedildi. Yeni kayıt aşağıda kısaca tanımlanıp resmi ile birlikte verildi.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Trabzon, Mycota, Mikota

Kaynak

Mantar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

3

Sayı

Künye

Sesli, E., Contu, M., Helfer, S. (2012). A new record for the Turkish Mycota from Trabzon: Laccaria macrocystidiata (Migl. & Lavorato) Pázmány. Mantar Dergisi, 3 (1-2), 1-3. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mantar/issue/19450/207041