Karakter özellikleri itibariyle Erzincan masallarındaki tipler

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Erzincan masallarında yer alan kahramanların karakter özellikleri itibariyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yetmiş tane Erzincan masalı ele alınmıştır. Masallarda yer alan kahramanlar incelenmiştir. Belirlenen on karakter özelliğine göre kahramanlar analiz edilmiştir. İncelenen bu kahramanlar aslî ve yardımcı kahramanlar olarak birbirinden ayrılmıştır. Aslî kahramanlar tek tek incelenip karakter çerçeveleri saptanmış, olumlu olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Daha sonra masallarda öne çıkan olumlu değerlerin hangisinin daha fazla vurgulandığı saptanmıştır. Söz konusu olan masallar ve karakterleri bir bütün içinde değerlendirebilmek amacıyla çalışılan yörenin, sahanın özellikleri, masal ve masalların özellikleri, karakter ve karakterlerin özellikleri hakkında genel bilgiler ele alınarak incelenmiştir. Bu araştırmada elde edilen bulgular neticesinde Erzincan masal kahramanlarında en fazla yardımseverlik karakter özelliğinin görüldüğü saptanmıştır. Yardımseverliği doğruluk, sabır ve özgüven takip etmiştir. Yaşanılan yörenin doğal afetlere maruz kaldığı, çok fazla göç verdiği düşünülecek olursa yardımseverlik karakter özelliğinin coğrafî şartlarla olan ilgisi de gün yüzüne çıkmaktadır. Aslî kahramanlarda en az rastlanan karakter özelliği de özdenetim ve saygı karakter özelliği olmuştur
In this study, it has been aimed to evaluate the heroes taking part in Erzincan tales in terms of their characteristic features. For this purpose, 70 Erzincan tales have been dealt with. The heroes taking part in these tales have been examined and they have been analyzed according to ten determined characteristic features. These analyzed heroes have been seperated from each other as the main heroes and the minor heroes.The main heroes have been analyzed individually; their character frames have been determined and these frames have been evaluated as positive or negative. Then, which of the leading positive features in the tales has been stressed more is determined. In order to be able to evaluate the tales and the characters in question as a whole; the general information about the district, the area and its features, the tales and their features, the characters and their features has been gathered and analyzed. As a result of the findings that have been obtained in this study; it has been determined that the most frequently encountered characteristic feature of the heroes in Erzincan tales is ?charity?. Honesty, patience and self-confidence are the following characteristic features. When the natural disasters and big out-migrations that this region has experienced are considered, the charity characteristic feature?s relation with the geographical conditions can better be understood. Self-control and respect have been the least encountered characteristic features of the main heroes in the tales.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Erzincan, Kişilik özellikleri, Personality traits, Masallar, Tales, Halk edebiyatı, Folk literature

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özkan, A. (2008). Karakter özellikleri itibariyle Erzincan masallarındaki tipler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.