Effect of meloxicam on serum vitamin and cytokine levels during endotoxemia

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Ünivesitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Araştırmanın amacı lipopolisakkarit ile oluşturulan endotoksemide meloksikam uygulamasının serum vitamin ve sitokin düzeylerine etkisini belirlemektir. Ayrıca serum biyokimyasal parametreler de değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Araştırmada elli yetişkin erkek Sprague Dawley rat kullanıldı. Beş adet rat 0 zaman örneklemeyi elde etmek için ayrıldıktan sonar kalan ratlar 3 eşit gruba ayrıldı. Birinci gruba lipopolisakkarit (4 mg, intraperitoneal), ikinci gruba meloksikam (50 mg/kg, intraperitoneal) ve üçüncü gruba lipopolisakkarit (4 mg, intraperitoneal) + meloksikam (50 mg/kg, intraperitoneal) uygulandı. Kan örnekleri 2., 4. ve 8. saatlerde alındı. Serum retinol, ?-karoten, vitamin C, interlöykin-1?, interlöykin-1?, interlöykin-2 ve rutin biyokimyasal parametreler ölçüldü. Bulgular: Lipopolisakkarit uygulaması sonrasında düşen ?-karoten düzeyi (p<0.05) meloksikam tarafından engellenirken, artan interlöykin-1? düzeyi engellenemedi (p<0.05). Lipopolisakkarit kalp, karaciğer ve böbrek hasar belirteçleri ile kolesterol ve trigliserit düzeylerini artırırken (p<0.05), meloksikam uygulaması kreatin kinaz-MB ile kolesterol düzeylerindeki artışları engellerken üre ve trigliserit düzeyini daha fazla yükselmesine neden oldu. Öneri: Endotokseminin akut döneminde uygulanan meloksikam, vitamin kayıplarını ve kalp hasarını önlemede etkili olabilir. Ayrıca endotokseminin tedavisinde nonsteroid anti-enflamatuar ilaç ile vitamin ilaveleri faydalı olabilir
Aim: The aim of this study is to evaluate the effects of meloxicam on serum vitamin and cytokine levels during lipopolysaccharide-induced endotoxemia. Serum biochemical concentrations were also evaluated. Materials and Methods: Fifty male adult Sprague Dawley rats were used in this research. Five rats were reserved to obtain 0 time data then the rest were divided into 3 equal groups. First group received lipopolysaccharide (4 mg, intraperitoneal), second group received meloxicam (50 mg/ kg, intraperitoneal) and third group received lipopolysaccharide (4 mg, intraperitoneal) plus meloxicam (50 mg/kg, intraperitoneal). Blood samples were collected at 2, 4 and 8 hours after administrations. Serum retinol, ?-carotene, vitamin C, interleukin-1?, interleukin-1?, interleukin-2 and routine biochemical values were measured. Results: After lipopolysaccharide administration, decreased ?-carotene level (p<0.05) was inhibited by meloxicam while increased interleukin-1? level (p<0.05) could not. Lipopolysaccharide caused increase in damage indicator levels of heart, liver, kidney besides cholesterol and triglyceride (p<0.05) while meloxicam administration was inhibited increase in creatine kinase-MB and cholesterol levels but caused more increase in urea and triglyceride levels. Conclusion: Meloxicam may be useful in inhibiting vitamin loses and heart damage. In addition, non-steroidal anti-inflammatory drug and vitamin supplementation may be useful during acute phase of endotoxemia.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Meloksikam, endotoksemi, vitamin, sitokin, Meloxicam, endotoxemia, vitamin, cytokin

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

1

Künye

Yurt, A. Ö., (2012). Effect of meloxicam on serum vitamin and cytokine levels during endotoxemia. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 28 (1), 47-53.