WOMM (ağızdan ağıza pazarlama) iletişimi ve MSN (messenger) reklamları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Reklam; hedef tüketiciyi, reklamı yapılan ürün ya da hizmete ilişkin farkında olmamaktan olmaya, reklam mesajını anlamaya, önerilen satış vaadinin kabulu ile satın alma arzusu yaratarak, hedef tüketicileri satın alma davranışına yöneltmeyi amaçlar. Yani reklamda ikna etmek ve harekete geçirmek temel hedeftir. İşte bu noktada reklamın, tüketicileri satın alma davranışına yönlendirme özelliği devreye girer. Bu konuda başarılı ve etkili bir reklam yaparken, hedef kitleyi etkileyip, yönlendirmede, hedef kitlenin kültürel alt yapısını, algı ve alışkanlıklarını bilmek ve kullanmak faydalıdır. Mesajı doğru iletmeyen reklamın geri dönüşümü ürün ya da marka için ya hiç olmayacak ya da çok az olacaktır. Bu da yapılan işlerin anlamını kaybetmesine neden olacaktır. Anlamlı ve verimli çalışmalar için geri dönüşümü alınabilecek, anlaşılır reklam yapılması ve bunun sonuçlarının sayısal olarak ölçümlenmesi şüphesiz reklam verenin faydasına olacaktır. Büyük bütçeler ayrılarak yapılan çalışmaların firmaya sağladığı faydaların olup olmadığı, mesajın anlaşılıp anlaşılmadığı gibi konuların açıklanması reklamın verimli olup olmadığının bir göstergesidir. Reklamın amacına ulaşabilmesi için hitap ettiği hedef kitleye ne söylediğini nasıl söylediğini iyi ifade etmesi gerekir. Aksi halde yapılan reklam ve iletişim faaliyetlerinin hiçbir anlamı olmayacaktır. Uygulanan yeni stratejide şirketler artık müşterilerini sadece ürettiklerini satın alan kişiler olarak değil, aynı zamanda ürünlerini diğer müşterilerine pazarlayan bireyler olarak görmektedir. Bu da pazarlamada yeni bir kavramı ortaya çıkarmaktadır: WOMM (Word of Mouth Marketing). Ağızdan ağıza pazarlama olarak tanımlanan WOMM, insanların başkalarına ürün veya hizmetlerden bahsetmeleri için bir neden sağlamak ve bu konuşmaların meydana gelmesini kolaylaştırmak anlamında kullanılmaktadır. Gelişen teknolojiyle, kişiler ürün ya da markalar hakkındaki deneyimlerini büyük kitlelere aktarmaktadır. Özellikle internet teknolojisinde yaşanan gelişimler, kullanıcıların MSN (Messenger), blog ve forum siteleri gibi ortamlarda birbirleriyle iletişim kurmalarına fikir ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sunmaktadır. Bu nedenlerle hazırlanan bu çalışma ağızdan ağıza pazarlamada, MSN'in ne derece etkili olduğunu ve MSN'de yayınlanan reklamların tüketiciler üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Advertisement aims to seek the objective consumers to buying behavior by providing them trying to understand for realising the advertised good or service and the message of the advertisement, acception of the offered sale promise and creating a desire to buy. In other words, stiring and assuring is the basic objective in advertisement. At this point, advertisements feature of seeking the consumers to buying behavior steps in. In this case, while making a prosperous and effective advertisement, it is beneficial to know the cultural infrastructure, perception and habits of objective wadge. Feed back of the false ? forwarded message of the advertisement will be either none or exiguous. This will cause works? loose their meanings. For meaningful and effective studies, advertising with receivable feedback will be doubtlessly for advertisers benefit. The subjects; the works which are done with the big budgets is beneficial or not beneficial to the firms and the message which is understood or not, mean that the advertisement is efficient. The advertisement must be clear about the mesaages which are delivered to the target group for having it?s target. Otherwise, the advertisement and communication activities won? t signify anything. In the new applied strategy, companies now aren?t only perceiving thir customers as people that only buy what they produce, also as individuals that markets their products to other customers. This reveals a new concept in marketing : WOMM (Word of Mouth Marketing). WOMM is used as the meaning for providing a reason to people to speak about the products or services and to simplify this conversations to happen. Altough WOMM is an American-origined, its a concept that we use very often in daly life and very close to us.Football chats that from every area of the society, every age and statue, man?s barber and woman?s coiffeur chats, hair care products, style advices, tea-break chats, cafe chats in the weekends, medicine and doctor advices in hospital waiting lines etc. show how much we like to talk. Emerging technology, people experience about products or brands are transferred to larger audiences. In particular, the development of internet technology in the users MSN (Messenger), blogs and forums on sites such as communicating with each other to share their ideas and experience allows . That is why this work was prepared with oral mouth marketing, how about MSN

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Reklamcılık, Advertising

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özer, K. (2009). WOMM (ağızdan ağıza pazarlama) iletişimi ve MSN (messenger) reklamları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.