Mengefe mevkiindeki dromoslu mezarlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Eski çağlarda Batı Anadolu'nun güneybatısında yer alan, Karia Bölgesi olarak adlandırılan coğrafi bölge, M. Ö. I. binde, Batı Anadolu uygarlıkları içinde, kendine özgü stili ile ürettiği somut kanıtlarla, bölgenin kültürel, sanatsal yönden ne kadar zengin ve önemli olduğunu ortaya koyar. Bu kültürel zenginlik içinde, nekropol alanlarının irdelenmesi, yadsınamayacak kadar ilgi çekicidir. Mylasa'nın 40 km batısında yer alan Keramos antik kentinin kırsal yerleşimi konumunda olan, günümüzdeki ismiyle Mengefe Mevkii'nde bulunan dromoslu mezarlar ve buluntuları, bölgede bulunan diğer nekropol alanları ve çeşitli müzelerdeki eserlerle karşılaştırılmıştır. Çalışmamızı oluşturan dönem içerisinde ki mezarların benzerlerinin sistematik arkeolojik kazılarının yok denecek kadar azlığı, eserlerin müzelere çeşitli yollarda dağılmış olması, Karia Bölgesi ve burada yaşayan toplulukların siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel yapısının aydınlatılması açısından, çalışmamızın önemini ortaya koymaktadır.
The geographical region called Caria Region, located in the southwest of Western Anatolia in antiquity in the first millennium B.C., among the western Anatolian civilizations with its unique style with concrete evidence produced, unfolds the region's cultural, artistic importance and richness. In this cultural richness, it is very attractive to explore the necropolis. Nowadays so-called Mengefe-site which had happened to be rural settlements of the ancient city Keramos located 40 km west of Mylasa, with its dromos room tombs and its findings has been compared to other necropolis sites and to various museums in the region. Scantiness of systematical archaeological excavations of tombs alike in the region in which we worked, and being spread of these in various ways into museums, reveal the importance of our work in terms of throwing light on political, social, economical and cultural structure of Karia region and the populations lived in it.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Karia bölgesi, Caria region, Mezarlar, Graves, Ölü gömme adetleri, Tradition of burying the dead

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özdemir, M. T. (2009). Mengefe mevkiindeki dromoslu mezarlar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.