Isparta-Eğirdir karayolunun peyzaj planlama ilkeleri açısından incelenmesi

dc.contributor.authorDağıstanlıoğlu, Celal
dc.contributor.authorÖnder, Serpil
dc.date.accessioned2020-03-26T17:37:36Z
dc.date.available2020-03-26T17:37:36Z
dc.date.issued2009
dc.departmentSelçuk Üniversitesien_US
dc.description.abstractKarayolları insanoğlunun doğadaki yaşamı için yaptığı mühendislik yapılarından birisidir. İçinden geçtiği doğal kaynakları, kültürel ve tarihi güzellikleri belirli bir perspektifte sunmaktadır. Çalışma alanı Eğirdir çıkışında yer alan Dağ Komando Okulu ile Isparta Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü arasında yaklaşık 32 km’lik bir güzergahtır. Araştırmada etüd, veri toplama, analiz, sentez ve değerlendirmeye dayalı peyzaj araştırma yöntemi kullanılmıştır. Isparta-Eğirdir karayolu Doğu Anadolu illerini Antalya ve Isparta’ya bağlayan güzergah üzerinde olması ve yerleşim alanlarının turistik olmasından dolayı önem taşımaktadır. Bu çalışmada, bu yol güzergâhının çevre analizleri yapılmış ve hatalar tespit edilerek peyzaj planlama kriterlerine göre öneriler getirilmiştir.en_US
dc.description.abstractMotorways are interesting engineering constructions which are built by human being in nature. Motorways show natural resources and cultural historical ruins in different way of perspective. In motorway route natural, cultural and visual appearances must be evaluated well and protected. For this reason landscape studies must be done with more importance. Isparta-Eğirdir motorway has an important role in Turkey. It connects Antalya and Isparta to East region of Turkey, also Eğirdir town has a touristic potential. In this study this motorways environmental analysis had been done and environmental. Mistakes had been determined. Suggestions had been offered according to landscape planning principles.en_US
dc.identifier.endpage166en_US
dc.identifier.issn1302-7085en_US
dc.identifier.issn1309-2111en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage154en_US
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/T0RjMU9UVTE=
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/23129
dc.identifier.volume0en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSüleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: Aen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectOrman Mühendisliğien_US
dc.titleIsparta-Eğirdir karayolunun peyzaj planlama ilkeleri açısından incelenmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of Isparta-Eğirdir motorway from landscape planning principlesen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar