Osmanlı Döneminde Seydişehir kentinin fizikî ve sosyoekonomik yapısı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-02-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Seydişehir, kent merkezinin kuruluşu itibariyle Eşrefoğulları dönemine kadar uzanan ve 700 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip olan orta ölçekli yerleşim yerlerinden biridir. XV. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı idaresine girmesi ile Seydişehir, nüfus bakımından büyümüş ve orta halli bir Anadolu kenti haline gelmiştir. XIX. yüzyıldan itibaren kent merkezinde Gayrimüslim nüfusa rastlanmakla birlikte Müslümanlarla aynı mahallelerde yaşadıkları görülmüştür. Seydişehir, sahip olduğu ekonomik potansiyel ile Konya ve çevresinin önemli ekonomik merkezlerinden biri olmuştur. Çeşitli zanaat dallarının gelişmesi ile sahip olduğu ekonomik zenginliği XIX. yüzyıl sonlarına kadar korumuştur.Çeşitli vakıf eserleri ile önemli bir kültür merkezi vazifesini de görmüştür.XIX. yüzyıldan itibaren hem Konya'nın diğer yerleşimCumhuriyet döneminde ise, özellikle Etibank Alüminyum Tesisleri'nin kurulmasıyla, kent mekanı büyümüş, demografik ve ekonomik büyümeyi tecrübe etmiş ve nihayetinde ise idari olarak ilçe statüsü kazanmıştır.
As having 700-year-history, Seydişehir is one of the middle ranged-settlement in Anatolia dating back to the period of Eşrefoğulları. Just after it has been subordinated under the Ottoman authority, its population grew up in number and became a middle-ranged Anatolian town in the second half of the 15th century. There has been non-Muslim population in Seydisehir since the 19th century, and they have lived in the same neighborhood along with Muslims. Thanks to its economic potential, Seydisehir has become one of the most important market center around Konya. Being able to specialize in various manufacturing fields, it had maintained its economic prosperity until the end of the 19th century. It has also served as an important cultural center with the contribution of religious foundations. Since the 19th century, it experienced also a traffic of human beings from Istanbul, Cyrprus, İzmir as well as other settlements of Konya and vice versa. In Republican era, especially after the establishment of Etibank Aluminium Factory its space grew in size, experienced demographical and economic growth, ultimately its status administratively has been changed into borough.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Fiziki yapı, Physical structure, Kent tarihi, Urban history, Osmanlı Dönemi, Ottoman period, Seyyid Harun Veli, Sosyoekonomik yapı, Socio-economic structure, Tarihi kent dokusu, Historical urban tissue, Şehircilik, Urbanization, Konya, Seydişehir

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Değerli, A. (2013). Osmanlı Döneminde Seydişehir kentinin fizikî ve sosyoekonomik yapısı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.