Güvenlik Konseyi’nin Yasama Yetkisi: Güvenlik Konseyi Yasa Yapabilir Mi?

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011 Aralık

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uluslararası toplumun özelliklerinden biri de bir yasa koyucunun yokluğudur. Halbuki, artık geniş ölçüde veto tehdidinden kurtulmuş olan Güvenlik Konseyi, potansiyelini geliştirmiş ve VII. Bölüme dayanarak kabul etmiş olduğu 1373(2001), 1540(2004) ve 1566(2004) Sayılı kararlarıyla, 3 defa, belirli bir krizin ele alınması ile ilgisi olmayan, genel ve kişilik dışı kurallar koymuştur. Bu uygulamanın meşruiyeti kadar geçerliliği de tartışma konusu yapılabilir. Güvenlik Konseyi’nin, buna birçok kereler başvurmuş olduğu doğrudur ancak bunu, belli bir ölçüde, mevcut yükümlülükleri tamamlamak amacıyla, özellikle terörizme karşı mücadele kapsamında, Genel Kurul’un ilgili düzenlemeleri kabul etmemesi hallerinde kullanmıştır. Söz konusu kararlar, bazı devletlerin itirazlarına rağmen büyük bir zorluk yaşanmadan kabul edilmiştir. Bu uygulama yine de bir kez daha, Güvenlik Konseyi kararlarının kontrolü sorununu gündeme getirmiştir.
The absence of a legislator is one of the features of international society. Now, freed from the veto threat, the Security Council has spread out its capabilities and recently adopted general and impersonal rules disconnected from any special crisis, on the basis of three resolutions 1373(2001), 1540(2004), and 1566(2004), rooted in Chapter VII. The legitimacy as well as the validity of this practice may be disputed. The Security Council used it several times in fact, yet moderately, when seeking to complement obligations linked to the fight against terrorism, as the General Assembly would not adopt the relevant rules and conventions. Although some States may have objected, resolutions have been adopted with no great problem. This practice has nevertheless led to raise once more the issue of control over Security Council resolutions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yasa, Güvenlik, Law, Security

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

2

Künye

Kütükçü, M. A., Poyraz, Y., Sönmez, Y., (2011). Güvenlik Konseyi’nin Yasama Yetkisi: Güvenlik Konseyi Yasa Yapabilir Mi?. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19(2), 101-133.